Giriş Yap Üye Ol

Kadınların Baharat Tüketimi Üzerine Bir Araştırma


Bu çalışma farklı şehirlerde yaşayan kadınların baharat kullanım durumlarını tespit amacıyla planlanıp yürütülmüştür. Araştırmanın amacı doğrultusunda oluşturulan Baharat Kullanımı Anket Formu 2018 yılı Nisan-Mayıs ayları içerisinde Artvin’de 140, Gaziantep’te 140 ve İstanbul’da 140 olmak üzere toplam 420 kişiye uygulanmıştır. Araştırma kapsamında kadınların (%61,9) baharatları yaygın olarak kullandığı; baharat seçiminde lezzet faktörünün (%52,1) belirleyici olduğu; kullanım alışkanlıklarının şekillenmesinde ise damak zevki faktörünün (%54,5) etkili olduğu belirlenmiştir. Ayrıca baharat kullanım miktarının aile fertlerinin tutumlarına göre değiştiği; baharatların muhafazasında hijyen-sanitasyon kurallarına uyulduğu ve baharatların son tüketim tarihi konusunda (%26,4) hassasiyet gösterildiği sonuçlarına ulaşılmıştır. Kadınların yaşları, eğitim durumları ve yaşadıkları bölgelere göre baharat kullanımları arasında anlamlı farklılık tespit edilmiştir (P<0,05). Farklı örneklem grupları üzerinde yapılacak çalışmaların bu çalışma ile karşılaştırılması ve baharat kullanımı ile ilgili araştırmaların arttırılması önerilmektedir.


Anahtar Kelimeler


Baharat, Kadınlar, Artvin, Gaziantep, İstanbul.

Yazar: Yener OĞAN - Fulya SARPER - Elif Zeynep ÖZER - İbrahim ÇEKİÇ
Sayfa Sayısı: 226-244
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/rssstudies.13162
Tam Metin:
RESEARCHER SOCIAL SCIENCE STUDIES
E-Mail Aboneliği

E-Bülten'e abone olarak güncel haberlerin mailinize gelmesini sağlayabilirsiniz

© Copyright Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık / Akademik İletişim . Tüm Hakları Saklıdır.