Kadınların Baharat Tüketimi Üzerine Bir Araştırma


Bu çalışma farklı şehirlerde yaşayan kadınların baharat kullanım durumlarını tespit amacıyla planlanıp yürütülmüştür. Araştırmanın amacı doğrultusunda oluşturulan Baharat Kullanımı Anket Formu 2018 yılı Nisan-Mayıs ayları içerisinde Artvin’de 140, Gaziantep’te 140 ve İstanbul’da 140 olmak üzere toplam 420 kişiye uygulanmıştır. Araştırma kapsamında kadınların (%61,9) baharatları yaygın olarak kullandığı; baharat seçiminde lezzet faktörünün (%52,1) belirleyici olduğu; kullanım alışkanlıklarının şekillenmesinde ise damak zevki faktörünün (%54,5) etkili olduğu belirlenmiştir. Ayrıca baharat kullanım miktarının aile fertlerinin tutumlarına göre değiştiği; baharatların muhafazasında hijyen-sanitasyon kurallarına uyulduğu ve baharatların son tüketim tarihi konusunda (%26,4) hassasiyet gösterildiği sonuçlarına ulaşılmıştır. Kadınların yaşları, eğitim durumları ve yaşadıkları bölgelere göre baharat kullanımları arasında anlamlı farklılık tespit edilmiştir (P<0,05). Farklı örneklem grupları üzerinde yapılacak çalışmaların bu çalışma ile karşılaştırılması ve baharat kullanımı ile ilgili araştırmaların arttırılması önerilmektedir.


Anahtar Kelimeler


Baharat, Kadınlar, Artvin, Gaziantep, İstanbul.

Yazar: Yener OĞAN - Fulya SARPER - Elif Zeynep ÖZER - İbrahim ÇEKİÇ
Sayfa Sayısı: 226-244
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/rssstudies.13162
Tam Metin:
RESEARCHER SOCIAL SCIENCE STUDIES
E-Mail Aboneliği

E-Bülten'e abone olarak güncel haberlerin mailinize gelmesini sağlayabilirsiniz.

© Copyright Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık / Akademik İletişim . Tüm Hakları Saklıdır.