Finansal Yönetim Uygulamalarinin Mikro ve Küçük İşletmelerin Büyüme ve Gelişmeleri Üzerine Etkisi. (Addis Ketema Belediyesi, Addis Ababa, Etiyopya)


Yapılan çalışmalar finans eksikliğinin gelişmekte olan ülkelerde Mikro ve Küçük İşletmeler'in (MKİ) en baskın kısıtı olduğunu göstermektedir. Bu nedenle, finansal kaynakların yönetimi küçük işletmelerin gelişimi için kritik öneme sahiptir. Bu çalışma finansal yönetim uygulamalarının MKI'lerin büyümesi ve gelişmesi üzerindeki etkisini değerlendirmeyi amaçlamıştır. Veriler, 146 MKİ sahibinden anket yoluyla elde edilmiştir. Olasılık dışı bir örnekleme tekniği olan kolayda örneklem yöntemi kullanılmıştır. Veri toplandıktan sonra, Betimsel ve Açıklayıcı bir veri analizi yöntemi uygulanmıştır. Buna göre, finansal yönetim ile büyüme ve gelişme arasında güçlü bir ilişki bulunmasına rağmen, MKİ'lerin performansını güçlü bir şekilde etkileyen zayıf finansal yönetim uygulaması gözlenmiştir.


Anahtar Kelimeler


MKİ, Finansal Yönetim, Büyüme ve Gelişme

Yazar: Celal Hakan KAĞNICIOĞLU - Seyfedin Mohammed SEYFEDIN
Sayfa Sayısı: 33-50
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/rssstudies.13253
Tam Metin:
RESEARCHER SOCIAL SCIENCE STUDIES
E-Mail Aboneliği

E-Bülten'e abone olarak güncel haberlerin mailinize gelmesini sağlayabilirsiniz.

© Copyright Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık / Akademik İletişim . Tüm Hakları Saklıdır.