Diyarbakır Kenti Civarında Taraça Kayıtlarına Göre Son Buzul Maksimimu’ndan Beri Dicle Nehri Vadisinin Jeomorfolojik Evriminin Kronolojisi


Diyarbakır kenti civarında yaklaşık 10 km'lik bir mesafe boyunca Dicle nehri taraçaları ile ilgili olarak, Diyarbakır kentinden Karpuzlu menderesine kadar uzanan alanda, Kentin güney-güneybatısında Dicle nehri vadisine inen yamaçlarındaki (Hevsel Bahçeleri) taraça dolgularını oluşturan sedimentler karot sondajı kullanılarak uygun ve elverişli katmanlar incelenmiş, 14C yöntemiyle tarihlendirilmiştir. Karpuzlu menderesi çevresinde ise, bu alanda inşa edilen arıtma tesisi inşaatının sunduğu elverişli kesit imkanları nedeni ile örnekler açık yamaçtan alınmıştır. Diyarbakır güneydoğusundaki Hevsel bahçelerinde bugünkü taşkın yatağı üzerinde yedi alüvyal taraça belirlenip haritalanmıştır. Dicle nehri kenarındaki taraçalarda seçilmiş üç alanda yapılan çalışmalarda elde edilen sonuçlar, Son Buzul Maksimumundan bu yana nehir yatağının yer değiştirmeleri, birikim ve yarılma-aşındırma periyotları hakkında bilgi vermektedir.


Anahtar Kelimeler


Diyarbakır, Dicle nehri, Taraça, Hevsel Bahçeleri, Jeomorfolojik Evrim.

Yazar: Sabri KARADOĞAN - Catherine KUZUCUOĞLU - Jean-Pascal DUMOULIN
Sayfa Sayısı: 177-184
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/rssstudies.13257
Tam Metin:
RESEARCHER SOCIAL SCIENCE STUDIES
E-Mail Aboneliği

E-Bülten'e abone olarak güncel haberlerin mailinize gelmesini sağlayabilirsiniz.

© Copyright Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık / Akademik İletişim . Tüm Hakları Saklıdır.