Birinci Sınıf Öğrencilerinin Okul Olgunluğu ve Akademik Başarıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi


Bu araştırmada, birinci sınıf öğrencilerinin okul olgunlukları (okul olgunluğu, matematik becerileri) ve akademik başarıları arasındaki ilişkinin incelenmesi ve düzeylerine uygun çalışmaların geliştirilmesi amaçlanmıştır. Araştırma, ilişkinin gücü ve yönünün belirlendiği korelasyon desenli bir araştırma (Johnson, Christensen, 2014) olup, 35 birinci sınıf öğrencisi ile yürütülmüştür. Verilerin toplanmasında, Oktay (1980) tarafından Türkçeye uyarlanan ‘Metropolitan Okul Olgunluğu Testi’, Erdoğan (2006) tarafından Türkçeye uyarlanan ‘Erken Matematik Yeteneği Testi (TEMA-3)’ ve öğrencilerin birinci dönem Türkçe ve matematik dersi karne notları kullanılmıştır. Araştırma sonucunda Metropolitan Okul Olgunluğu Testi ile öğrencilerin Türkçe ve matematik dersi akademik başarıları arasında orta düzeyde, Erken Matematik Yeteneği Testi ile öğrencilerin matematik dersi akademik başarıları arasında yüksek düzeyde ve Metropolitan Okul Olgunluğu Testi ile Erken Matematik Yeteneği Testi arasında yüksek düzeyde bir ilişki olduğu saptanmıştır. Metropolitan Okul Olgunluğu Testi sonuçlarına göre öğrencilerin önemli bir bölümü orta ve ortanın altında bir seviyeye sahiptir. Erken Matematik Yeteneği Testi sonuçlarına göre öğrencilerin yarısından fazlası matematik becerileri açısından bulundukları yaşlarından daha alt seviyededir.


Anahtar Kelimeler


okul olgunluğu, birinci sınıf, akademik başarı

Yazar: Cemal YILDIRIM - Derya ARSLAN ÖZER
Sayfa Sayısı: 51-63
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/rssstudies.13258
Tam Metin:
RESEARCHER SOCIAL SCIENCE STUDIES
E-Mail Aboneliği

E-Bülten'e abone olarak güncel haberlerin mailinize gelmesini sağlayabilirsiniz.

© Copyright Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık / Akademik İletişim . Tüm Hakları Saklıdır.