Girişimcilerin Başarısızlık Nedenleri: Yiyecek ve İçecek Sektöründe Bir Örnek Olay Çalışması


Girişimciler bulundukları ülkelerdeki ekonomik kalkınmada önemli rol oynar. Ülkemizde her yıl birçok sayıda yeni girişimci kendi işini kurmakta ancak bunların birçoğu varlığını devam ettiremeyip çok erken yaşlarda kapanmaktadır. Bu yönüyle girişimcilerin başarısız olma nedenlerini bilmek önemlidir. Bu çalışmanın amacı girişimcilerin başarısız olma nedenlerini incelemektir. Bu amaç doğrultusunda Kastamonu illinde KOSGEB’den destek alarak açılan ve 4 yıl yiyecek içecek alanında faaliyet gösterdikten sonra kapanan bir işyeri nitel araştırma desenlerinden örnek olay çalışması kullanılarak incelenmiş, veri toplama tekniği olarak gözlem ve mülakat tekniği kullanılmıştır. Araştırma sonucunda bilgi ve tecrübe eksikliği, yönetim yetersizliği, rekabeti dikkate almama gibi faktörler girişimcinin başarısızlığının önemli sebepleri arsında olduğu sonucuna ulaşılmıştır.


Anahtar Kelimeler


Girişimci, girişimcilik, başarısızlık.

Yazar: Ömer KARADEMİR - İsmail KARAKULLE - M. Volkan ARMAĞAN
Sayfa Sayısı: 115-131
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/rssstudies.23440
Tam Metin:
RESEARCHER SOCIAL SCIENCE STUDIES
E-Mail Aboneliği

E-Bülten'e abone olarak güncel haberlerin mailinize gelmesini sağlayabilirsiniz.

© Copyright Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık / Akademik İletişim . Tüm Hakları Saklıdır.