Bazı Sosyal Değerler Açısından Eğitime Karşılaştırmalı Bir Bakış


Öğrenciler, aileler ve kültürel çevre sosyal değerler açısından eğitimde sosyal sermayenin önemli bileşenlerini oluştururlar. Çok kültürlü eğitim üzerinde öğrencilerin, ailelerin ve kültürün etkisi inkar edilemez. Bu çalışmanın amacı Türkiye ve BENELÜKS (Belçika, Hollanda, Lüksemburg) ülkeleri arasındaki yerli ve göçmen öğrenciler arasındaki işbirliği, öğrenci-aile ve aile kültür ilişkisi düzeyini karşılaştırmaktır. Çalışma nitel araştırma yönteminde olgu bilim deseninde bir çalışmadır. Veriler betimsel olarak analiz edilmiştir. Verilerin elde edilmesinde doküman analizi yöntemi kullanılmıştır. Veriler EUROSTAT (2019) ve PISA (2018) veri tabanlarından indirilmiştir.


Anahtar Kelimeler


Karşılaştırmalı eğitim, göçmen öğrenci, duygu değeri, Benelüks Ülkeleri, Türkiye.

Yazar: İbrahim ÇANKAYA -
Sayfa Sayısı: 211-219
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/rssstudies.32678
Tam Metin:
RESEARCHER SOCIAL SCIENCE STUDIES
E-Mail Aboneliği

E-Bülten'e abone olarak güncel haberlerin mailinize gelmesini sağlayabilirsiniz.

© Copyright Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık / Akademik İletişim . Tüm Hakları Saklıdır.