Arapça Öğretmen Adaylarının 2-8 Sınıf Arapça Öğretim Programına İlişkin Görüşleri
Opinions of prospective Arabic teachers related to the Arabic Teaching Program for 2-8 classes

Author : Hüseyin POLAT
Number of pages : 178-189

Summary

Bu araştırmada 2018-2019 yılında Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı devlet okullarında 2-8 sınıflar için uygulanmakta olan Arapça ders programı öğretmen adaylarının görüşleri doğrultusunda incelenmiştir. Araştırmaya Gazi Üniversitesi, Arapça Öğretmenliği Anabilim Dalı’nda 3. ve 4. sınıflarda öğrenim görmekte olan 114 öğretmen adayı katılmıştır. Uzman görüşlerine uygun olarak oluşturulan anket sorularına verilen cevaplar doğrultusunda elde edilen bilgiler, araştırmacı tarafından betimsel tarama modeline göre bizzat değerlendirilmiştir. Araştırma sonucunda 2-8 sınıflar için hazırlanmış olan Arapça ders programının kendi içinde tutarsız olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca programdaki tema, kazanım ve açıklamalar arasındaki ilişkinin yeterince kurulamadığı gözlemlenmiştir. Ders materyalleri ile program arasındaki bağlantıda sorun olduğu, ders saatlerinin yetersiz olduğu, dil edinimine uygun olmadığı, her sınıftaki tema, kazanım ve açıklamaların bir sonraki ya da önceki tema, kazanım ve açıklamayla uyum içinde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Araştırmanın sonunda 2-8 sınıflar için yeni ve bütüncül bir program hazırlanması tavsiye edilmiştir.

Keywords

Program değerlendirme, Arapça programı, 2-8 sınıflar için Arapça programı, Arapça öğretimi

Read:1001

Download: 300