İtalyan Basınında İzmir'in İşgali
Occupation of İzmir in The Italian Press

Author : Ayşegül ŞENTÜRK - Bayram Ali YAVUZ
Number of pages : 118-130

Summary

Birinci Dünya Savaşı öncesinde ülkeler kendi çıkarları doğrultusunda aralarında itifaklar kurmuşlar, bu bloklaşmanın öncülüğünü 1882 yılında Almanya, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu ve İtalya ile anlaşarak başlatmıştır. Ancak İtalya, Birinci Dünya Savaşı’nı başlatan Avusturya-Macaristan İmparatorluğu’nun, kendisine danışmadan hareket ettiği bahanesini öne sürerek daha sonra tarafsızlığını ilan etmiştir. Savaş başladığında tarafsızlığını ilan etmiş olan İtalya, çıkarları doğrultusunda İngiltere ve Fransa ile 26 Nisan 1915’te Londra Antlaşması’nı imzalayarak İtilaf Bloku içinde yer almış, 20 Nisan 1917 tarihli St. Jean de Maurienne Antlaşması ile de Anadolu topraklarından İzmir, Konya ve Antalya’yı çevreleyen dikdörtgen bir bölgenin kontrolü kendisine bırakılmıştır. Ancak savaş sonunda toplanan 18 Ocak 1919 tarihli Paris Barış Konferansında İzmir’in Yunanistan’a bırakılması İtalya için hayal kırıklığı oluşturmuştur. Yunanistan 15 Mayıs 1919 sabahı İzmir (Smyrna) kentinin işgaline başlamıştır. Bu çalışmada, gizli antlaşmalarda kendisine İzmir’in vaad edildiği İtalya’nın, basınında bu işgali nasıl yorumladığını göstermek açısından, farklı sosyal ve kültürel kitlelere hitap eden başlıca iki İtalyan gazetesi olan Avanti ve La Stampa taranmış; İzmir’in, Yunanlılar tarafından işgalinin İtalyan basınındaki yansımaları ele alınmıştır.

Keywords

: İtalya, İzmir, Smyrna, Avanti, La Stampa.

Read:975

Download: 335