Şeyhülislâm Ebussuud Efendi’nin Şiir ve Edebiyatla İlgili Fetvâları


Ebussuud Efendi, Osmanlı’nın zirve yüzyılına damga vurmuş, devlet işlerinin tanzim ve tertibiyle birlikte, iç ve dış siyasi olaylar ve hayatın her alanı ile ilgili verdiği binlerce fetvâ ile müşkil meseleleri çözmüş, devleti ve toplumu yönlendirici konumda bulunmuş önemli bir şeyhülislâmdır. Osmanlı-Safevi çekişmesinin kıyasıya yaşandığı bir yüzyılda otuz yıl kaldığı makamda verdiği sert fetvalarla bu çekişmenin mezhebî/siyasî mahiyet kazanmasında da önemli rol oynamıştır. O, Kemalpaşazade ile birlikte İran Şiiliğinin Anadolu’da algılanma şeklini de büyük ölçüde belirleyen kişi olmuştur. Aynı zamanda şair olan Ebussuud Efendi’nin binlerce fetvâsı arasında şiir ve edebiyatla ilgili pek çok fetvâ bulunmakta olup, bunların bir kısmı direkt manzum fetvâ, bir kısmı da şiir, şair, dil ve edebiyata dair konularda sorulmuş muhtelif suallere verilmiş edebî cevaplardır. Onun manzum fetvâlarına ait çalışmalarımız hâlen devam etmekte olup bir kısmını daha önce tanıtmıştık. Bu çalışmada ise, fetvâları arasında şiir, şair, dil ve edebiyatla ilgili olarak geçen fetvâlar tanıtılmaktadır.


Anahtar Kelimeler


Ebussuud Efendi, fetvâ, dil, edebiyat.

Yazar: Muhittin ELİAÇIK -
Sayfa Sayısı: 37-43
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/rssstudies.36889
Tam Metin:
RESEARCHER SOCIAL SCIENCE STUDIES
E-Mail Aboneliği

E-Bülten'e abone olarak güncel haberlerin mailinize gelmesini sağlayabilirsiniz.

© Copyright Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık / Akademik İletişim . Tüm Hakları Saklıdır.