1946-1948 Yılları Arasında Türkiye ve İran Modernizminin karşılaştırması için bir ortam olarak Arkitekt Dergileri ve Modern Mesken Meselesi
The Architect Journals Between 1946-1948 as medium of comparison on Modernism in Iran and Turkey: The case of Modern House

Author : Farivash Ghanadı MARAGHEH - Hilal Tuğba ÖRMECİOĞLU
Number of pages : 20-36

Summary

20. yüzyıl ortasına kadar iki komşu ülke olan İran’da ve Türkiye’de modernleşme süreçlerinin paralelliği, dönemin mimarlığının da benzerliklerini ve farklılıklarını araştırmacılar için ilgisi çekici bir konu haline getirmiştir. Özellikle konut alanında yaşanan tartışmalar ve örneklerin fazlalığı, araştırmacılara bu konuda verimli bir altlık sunar.Bu konudaki öne sürülen pek çok biçimsel ilişkinin yanı sıra iki modernleşme hareketinin benzerliklerinden biri de mimari periyodik yayınlardır. Söz konusu bu dönemde iki ülkede de aynı adla yayınlanan “Arkitekt” dergileri adları, tarzları, içerikleri vd. özellikleri ile dikkat çekici benzerlikler taşır. Bu çalışma, iki ülkedeki modern konut mimarisini karşılaştıran diğer çalışmalara, biçimsel ilişkilerin izlenebileceği nesnel bir platform olarak Arkitekt dergilerini önermektedir. Çalışmada 1946-1948 yılları arasında iki ülkede de aynı isimle yayınlanan “Arkitekt” dergileri ele alınmış ve iki ülke arasındaki benzerlikler modern mesken meselesine yaklaşımlar üzerinden incelenmiştir. Böylelikle, her iki ülkedeki “Arkitekt” dergilerinde yayınlanan konut projelerinin kıyaslanması hedeflenmiştir. Bu çalışmada İran’da ve Türkiye’de modern mimarlığın kıyaslanması amacı ile ortak yayınlar ve projeler kapsamında karşılaştırma metodu kullanılmış ve böylece diğer araştırmalarda tespit edilen benzerlikler yanı sıra bazı dikkat çekici farklara da ulaşılmıştır.

Keywords

Arkitekt Dergileri , Modern Konut , İran ve Türkiye.

Read:1006

Download: 351