İnovasyon ve Entelektüel Sermaye Arasındaki İlişkinin İşletmeler Açısından İncelenmesi


Günümüz işletmeleri, rekabetin yoğun yaşandığı piyasalarda değişim ve gelişim sürecine ayak uydurabilmek için işletme performanslarını yüksek seviyelerde tutmak zorundadırlar. Bilgi ekonomisi olarak da bilinen yeni ekonomik sistemde, maddi olmayan varlıklar gibi bilgi tabanıyla beslenen varlıklar işletmeler için rekabet avantajı oluşturmaktadır. Entelektüel sermaye ise bilgi ekonomisinin merkezinde yer aldığından, bilgi ve emek yoğun günümüz işletmelerinin değer yaratmalarına, inovatif olmalarına yardımcı olmaktadır. Öyleyse işletmeler, küresel ekonomilerde yaşanan yoğun rekabetle baş edebilmek için, karşılaştıkları problemlere stratejilerinde, ürünlerinde, hizmetlerinde, süreçlerinde ve pazarlamalarında yenilik niteliğinde çözümler üretmelidir. Ancak bu yeniliklerin hayata geçirilebilmesi işletmenin entelektüel sermayelerini doğru ve verimli bir şekilde kullanarak gerçekleşir. Çalışmanın amacı, inovasyon ve entelektüel kavramları arasındaki ilişkiyi tespit etmektir. Çalışmanın ilk iki bölümünde inovasyon ve entelektüel sermaye kavramları, önemi ve entelektüel sermaye unsurları açıklanmıştır. Çalışmanın sonraki bölümünde, teorik bir çerçevede inovasyon ve entelektüel sermaye arasındaki ilişki tespit edilmiştir. Sonuç bölümünde ise, entelektüel sermayenin geliştirilmesi için işletmelere önerilerde bulunulmuştur. Ayrıca bu çalışma ile entelektüel sermaye unsurları ve inovasyon arasındaki ilişkiler tek tek ele alındığından, literatürde benzer çalışmalara katkı sağlayacağı düşünülmektedir.


Keywords


İnovasyon, entelektüel sermaye, insan sermayesi, yapısal sermaye, ilişkisel sermaye.

Author: Sezin AÇIK TAŞAR
Number of pages: 23-33
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/rssstudies.37325
Full text:
Paylaş:
RESEARCHER SOCIAL SCIENCE STUDIES
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.