Tarihsel Süreç İçerisinde Anadolu’da Su Yapıları: Dara


Özet Su, insanoğlunun varoluşundan günümüze yaşamını ve tarım, hayvancılık, dokuma benzeri faaliyetlerini sürdürebilmesi için yaşamsal bir gereksinim olmuştur. Yerleşik düzene geçilmesini takiben sunduğu bereket ve savunma olanakları sayesinde kentler genellikle su kaynaklarının yakınında kurulmuş ve suyun yerleşim yerlerine ulaştırılması, kullanılması ve depolanması amacıyla su kemerleri, çeşme, sarnıç, sebil, selsebil, maksem, hamam, kaplıca, su bendi ve baraj gibi su yapıları yapılmıştır. Mardin merkez ilçeye bağlı olarak kentin 30 km. güneydoğusunda yer alan özgün adıyla Dara yerleşimi coğrafi yapısı, topoğrafyası ve iklimi nedeniyle ilkçağlardan günümüze yerleşim alanı olarak tercih edilmiş ve tarihsel süreç içerisinde pek çok uygarlık tarafından çeşitli amaçlar ile kesintisiz olarak kullanılmıştır. Bu çalışmanın amacı Cumhuriyetin ilanından sonra Mardin merkeze bağlı, Dara antik kenti üzerine kurulan ve günümüzde Oğuz Mahallesi olarak anılan yerleşimde yer alan su yapılarını somut kültürel miras kapsamında değerlendirilmesi, bütüncül bir koruma anlayışı ile yerleşimin ve su yapılarının korunmasına yönelik öneriler geliştirmektir. Çalışmada tarihsel süreç içerisinde Anadolu’da egemen olan uygarlıklar tarafından inşa edilen su yapıları sınıflandırılmış, Dara yerleşiminin önemi, mekânsal yapısı araştırılmış ve su yapıları özelinde Dara’da yer alan somut kültürel mirasın ortaya çıkarılması, korunması ve gelecek nesillere aktarılmasına yönelik öneriler geliştirilmiştir.


Keywords


Anahtar Kelimeler: Dara, somut kültürel miras, su yapıları

Author: Çiğdem Belgin DİKMEN - Ferruh TORUK
Number of pages: 386-416
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/rssstudies.39274
Full text:
Paylaş:
RESEARCHER SOCIAL SCIENCE STUDIES
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.