Okul Öncesi Öğretmenlerinin Kaynaştırma Eğitimine İlişkin Algılarının Bazı Demografik Özelliklerine Göre Yordanması


Öğretmen öğrencilerin öğrenmeleri sağlanması amacıyla onlara rehberlik eden kişilerdir. Ülkemizde özel eğitim gereksinimi olan öğrenciler ile ilgili uygulamalar incelendiğinde, 1983 yılı itibariyle sınıflarda bu öğrencilerin sayılarının giderek arttığı görülmektedir. Kaynaştırma uygulamaları ve araştırmaları dünyada ciddi bir öneme sahip olmakla birlikte, ülkemizde de son yıllarda hızla yaygınlaşmıştır. Ülkemizde de kaynaştırma uygulamalarının okullarda başarı ile uygulanabilmesinin önemini gerek öğretmenler, gerek okul yönetimi, gerek veliler gerekse ilgili kurumlar fark etmişlerdir. Araştırmada amacı okul öncesi öğretmenlerinin kaynaştırma eğitimine ilişkin algılarının ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. Bu araştırmada betimsel araştırma yöntemlerinden tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın evreni İstanbul ili Küçükçekmece İlçesindeki okullarda görev yapan okul öncesi öğretmenleri oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini ise bu evren içerisinden rastgele örnekleme yöntemi ile belirlenmiş olan 250 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak kaynaştırma eğitimi anketi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda okul öncesi öğretmenlerinin eğitim düzeyleri; okul öncesi öğretmenlerinin kaynaştırma eğitiminde uygulanan yöntem ve teknikleri bilme ve kullanabilme yeterliklerini etkilemektedir. Okul öncesi öğretmenlerinin sınıfta kaynaşma öğrencisi olma durumuna göre okul öncesi öğretmenlerinin kaynaştırma eğitiminde uygulanan yöntem ve teknikleri bilme ve kullanabilme yeterlikleri farklılaşmamaktadır. Okul öncesi öğretmenlerinin sınıftaki kaynaştırma öğrenci sayısı; okul öncesi öğretmenlerinin öğrenme öğretme süreci yeterliğini, iletişim becerileri yeterliğini, aile katılımı yeterliğini, planlama yeterliğini, öğrenme ortamlarının düzenlenmesi yeterliğini ve sınıf yönetimi yeterliğini etkilemektedir.


Keywords


Okul Öncesi, Kaynaştırma, Kaynaştırma Eğitimi

Author: Emine YAMAN
Number of pages: 227-248
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/rssstudies.39325
Full text:
Paylaş:
RESEARCHER SOCIAL SCIENCE STUDIES
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.