Firzovik İçtimaına Yeni Yaklaşımlar: İdarî Ve Askerî Tedbirler Üzerine Yazışmalar


Osmanlı tarihinin mahiyeti ve neticesi bakımından en dikkate değer hadiseleri arasında yer alan Firzovik İçtimaına dair muhtelif değerlendirmeler ve açıklamalar yapılmış olsa da üzerindeki sis perdesi hala aydınlatılabilmiş değildir. Osmanlı siyasal ve toplumsal yapısı içinde önemli bir aktör olan Arnavutlar, politik gelişmeler ve kaygılardan duyulan rahatsızlık sebebiyle Kosova Vilayetine bağlı küçük bir kasaba olan Firzovik’te bir içtima gerçekleştirmişlerdir. Toplanan gruba dair muhtelif rakamlar zikredilse de resmî belgelerde yaklaşık 30000 kişiye yakın olduğundan bahsedilmektedir. Firzovik’te çok sayıda Arnavut’un içtimaını dikkatle takip eden Osmanlı Hükümeti hadiseye temkinli yaklaşmıştır. Bu İçtimaın bölgesel bir isyana dönüşmesine engel olmak için hadiseyi nasihat yoluyla halletme siyaseti takip etmiştir. İçtimaın en göze çarpan sonucu II. Meşrutiyetin ilanında oynadığı roldür. Bu İçtimaın, Meşrutiyetin ilanından sonra dağılması beklenirken içtimaın devam ediyor olmasını, yeni Meşrutiyet Hükümeti “idare-i meşruta” ya karşı bir hamle şeklinde değerlendirmiştir. Çalışmada Firzovik İçtimaına yönelik hükümetin takip ettiği idarî ve askerî süreç ele alınmıştır.


Keywords


Firzovik, Galip Bey, Şemsi Paşa, İçtima, Meşrutiyet.

Author: Taner ASLAN
Number of pages: 333-372
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/rssstudies.39445
Full text:
Paylaş:
RESEARCHER SOCIAL SCIENCE STUDIES
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.