Altıncı Sınıf Öğrencilerinin Üçgende Alan Bilgisini Oluşturma Sürecinin RBC+C Modeline Göre İncelenmesi: Bir Öğretim Deneyi


Bu araştırmanın amacı 6. sınıf öğrencilerinin üçgenin alan bilgisini oluşturma süreçlerini incelemektir. Matematik başarısı birbirine yakın iki tane 6. sınıf öğrencisinin bilgiyi oluşturma süreçleri ve birbirleriyle etkileşimleri tartışılmaktadır. Araştırma yöntemi olarak örnek olay çalışması seçilmiştir. Örnek olay çalışmasında veri toplama aracı olarak etkinlik tasarlanmış ve etkinlik esnasında öğrencilerin düşünsel süreçlerini açığa çıkarmayı amaçlayan gözlem ve görüşme kullanılmıştır. Çalışmadaki veri analizi nitel veri analizlerinden içerik analizi ile gerçekleştirilmiştir. Bilgi oluşturma süreci RBC+C soyutlama teorisi temel alınarak incelenmiştir. Elde edilen verilerden hazırlanan öğretimsel etkinliklerin öğrencilerin istenilen bilgiyi oluşturmasına katkı sağladığı söylenebilir.


Keywords


Üçgenin Alanı, Bilgi Oluşturma, Soyutlama, RBC+C.

Author: Metehan MERCAN - Soner BULUT
Number of pages: 310-332
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/rssstudies.39493
Full text:
Paylaş:
RESEARCHER SOCIAL SCIENCE STUDIES
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.