Akıllı Şehir Projelerinde Karar Alma ve Koordinasyon Yaklaşımları


Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmelerle birlikte yeni yeni ortaya çıkan akıllı şehirler hem akademik hem de pratik manadaki birikim yetersizliğinden dolayı sürdürülebilirlik noktasında sıkıntılar yaşamakta, gerek akıllı şehir projelerinin plânlanması gerekse yürütülmesi süreçlerinde bazı yanlış bakış açılarından dolayı engellerle karşılaşmakta, yerel yönetimler ise bu engellerden kaynaklı olarak muhtemel bir zaman ve kaynak israfı riskini taşımaktadırlar. Çalışmamızın amacı yerel yönetimlere akıllı şehir projelerinde kullanılmak üzere bir yol haritası taslağı ve karar alma ve koordinasyon aşamalarında yönlerini kaybetmemeleri için de pusula mahiyetinde kullanılacak bakış açıları sunmaktır.


Keywords


Akıllı şehirler, akıllı şehir projeleri, şehirleşme.

Author: Başar ATAÇ
Number of pages: 55-83
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/rssstudies.39647
Full text:
Paylaş:
RESEARCHER SOCIAL SCIENCE STUDIES
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.