Hulki Aktunç’un “Madi Hayat In The Dark” Adlı Öyküsünde Argo


Şiir, roman, öykü, deneme gibi farklı türlerde eserler kaleme alan Hulki Aktunç’un edebî karakterini oluşturan unsurların başında dil hassasiyeti gelir. Kadıköy sokaklarının çok kültürü ortamında temellerini attığı argo birikimini Büyük Argo Sözlüğü (Tanıklarıyla) ile kamusal düzleme aktaran sanatçı için argo, dillerin kardeşliğidir. Hulki Aktunç argoya hâkimiyetini yalnızca sözlük hazırlayarak değil, bazı eserlerinde dil ve kurgunun odağına argoyu yerleştirerek de gösterir. Çalışmada Hulki Aktunç’un babasıyla tartışıp evden kovulan ve parasız kalan bir gencin yağmurlu bir gecedeki yalnızlığının sokak diliyle anlatıldığı “Madi Hayat In the Dark” adlı öyküsünde argo üzerinden inşa edilen dil üzerinde durulacaktır. Bu çalışmada amaç Hulki Aktunç’un diğer öykülerinde ve romanlarında çok fazla yer bulmayan argonun, “Madi Hayat In the Dark” adlı öyküde “ana unsur” olarak yer aldığını ortaya koymak ve öyküdeki argo sözcükleri incelemektir. Çalışmada öykünün tüm söz varlığı incelenecek, Hulki Aktunç’un leksikograf kimliğinin öykülerine etkisi tespit edilecektir. Çalışmanın sonunda öyküde yer alan argo sözcüklerden hareketle hazırlanan öykünün tanıklı argo lügatçesine yer verilecektir.


Keywords


Hulki Aktunç, argo, Büyük Argo Sözlüğü (Tanıklarıyla), öykü.

Author: Sevda KAMAN
Number of pages: 97-107
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/rssstudies.39651
Full text:
Paylaş:
RESEARCHER SOCIAL SCIENCE STUDIES
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.