Yüksek Yargı Kararları Işığında İşletme Yönetiminde Nepotizm, Favoritizm ve Kronizm Davranışlarının Hukuki Boyutları


Günümüzde ve geçmişte toplumların daima aradıkları ve tam olarak uygulanması için çaba gösterdikleri kavramlar arasında yer alan hak ve adalet kavramları, toplumsal düzenin sağlanması açısından büyük önem arz etmektedir. Çalışma hayatının da vazgeçilmezleri arasında yer alan hak ve adalet kavramlarının ihmal edilmesi, birçok problemi beraberinde getirebilmektedir. Çalışma hayatında ortaya çıkabilen bu problemler arasında nepotizm, favorizm ve kronizme ilişkin davranışlar da yer almaktadır. Çalışma hayatında liyakatin ve eşitliğin önemi literatürdeki çalışmalarda sıklıkla vurgulanmaktadır. Öyle ki bu hususta meydana gelen ihmal ve kayırmacı davranışlar, işletmede çalışanların performansını olumsuz yönde etkileyebilmekte, bu durum da çalışanların işten ayrılmasına dahi sebebiyet verebilmektedir. Nepotizm, favorizm ve kronizm kavramları da söz konusu kayırmacı davranışların çeşitli görünümleri olarak literatürde yer alan kavramlardır. Söz konusu kavramlar yalnızca sosyal ve ekonomik yönleriyle değil hukuki açıdan da bir takım problemlere sebep olabilmektedir. Bu çalışmanın amacı işletme yönetiminde nepotizm, favorizm ve kronizme yönelik davranışların hukuki boyutlarının araştırılması ve Yüksek Yargı Kararları ışığında konunun öneminin vurgulanmasıdır. Çalışma kapsamında öncelikle nepotizm, favorizm ve kronizm kavramları açıklanacak, ardından Yüksek Yargı Kararları ışığında konunun hukuki boyutları üzerine değerlendirmelerde bulunulacaktır.


Keywords


Nepotizm, Favorizm, Kronizm, Çalışma Hayatı, Hukuk.

Author: Fatih KARCIOĞLU - Ceyhun SERÇEMELİ
Number of pages: 124-131
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/rssstudies.39871
Full text:
Paylaş:
RESEARCHER SOCIAL SCIENCE STUDIES
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.