Çocuk Suçluluğunu Etkileyen Muhtemel Faktörler: Suç Korkusu, Kentleşme Ve Aile Yapıları (Samsun İlkadım Ve Canik İlçeleri Örneği)


Suç toplumsal bir sorundur. Nerede bir insan varsa orada suç davranışının ortaya çıkması söz konusudur. Göçlerle beraber büyük kentlere gelen aileler yavaş yavaş çözülmeye başlamıştır. Geniş aile yerini çekirdek aileye bırakmıştır. Yine çekirdek aile de kendi içerisinde parçalara ayrılmıştır. Bu değişimlere ayak uyduramayan çocukların suça karışması olasıdır. Kent hayatından olumsuz etkilenen bireyler suç işleme riski taşımaktadır. Kentleşme ve aile yapılarındaki değişimlerin çocuk suçluluğuna olumsuz etkileri söz konusudur. Yapılan çalışmanın amacı kentleşme ve aile yapılarındaki değişimlerin çocuk suçluluğuna ve suç korkusuna nasıl etki ettiğini anlayabilmek ve suç korkusunun yarattığı güvensizlik hissinin azaltılması yönünde öneriler sunabilmektir. Araştırma, Samsun İli İlkadım ve Canik ilçelerinden seçilen 40 kişi ile yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Yapılan görüşmeler neticesinde, çocukların suçu bilerek işlemediği, özentinin bunda önemli payının olduğu, medyanın suç korkusunu artırdığı, suç korkusunun artması sonucu güvenli ortam düşüncesinin azaldığı, yaşanılan kentlerde her an suça karışılacak ya da suçtan mağdur olunacak hissi taşındığı söylenebilir. Bunun yanı sıra çocuğun arkadaş ortamı, okuduğu okul ve çevresi çocuğun suça karışıp karışmamasında önemli etkiye sahip olduğu anlaşılmıştır. Yine kırdan kente göçle gelen ailelerin yaşadığı maddi sıkıntılar, kent kültürünün kırsala göre farklı olması, ailelerin yaşam sürdüğü kente uyum sağlamalarını zorlaştırdığı düşünülmektedir.


Keywords


Suç, Suç Korkusu, Çocuk Suçluluğu, Kentleşme, Kent

Author: Selim EREN - Nebahat DEMİRAY
Number of pages: 132-161
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/rssstudies.39892
Full text:
Paylaş:
RESEARCHER SOCIAL SCIENCE STUDIES
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.