Sosyal Ağlar-Sanal Eğitim Ortamlarının Türkçe Eğitimine ve Öğrencilerin Kelime Hazinelerine Katkılarına Dair Öğretmen Görüşleri


Bu araştırmanın amacı, Sosyal ağlar ve sanal öğrenme ortamlarının Türkçe eğitimine, öğrencilerin kelime hazinelerine katkılarına dair öğretmen görüşlerini tespit etmektir. Bu amaçla sosyal ağların ve sanal öğrenme ortamlarının Türkçe eğitimine ve katkıları öğrencilerin kelime hazinelerine katkılarıyla ilgili öğretmen görüşleri toplanmıştır. Buradan hareketle sosyal ağlar ve sanal öğrenme ortamlarının Türkçe eğitimine, öğrencilerin kelime hazinelerine katkıları arasındaki bağlantı durumları ortaya konulmaya çalışılmıştır. Çalışma kapsamında 2018-2019 eğitim öğretim döneminde Antalya merkez ilçelerinde görev yapan 40 Türkçe öğretmeni ile görüşülmüştür. Verileri elde etmek amacıyla yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Görüşme formundan elde edilen veriler betimsel analiz ve içerik analizi yöntemiyle değerlendirilmiş ve araştırmanın amacına uygun olacak şekilde görüşme formundan elde edilen değerlendirilerek başlıklar halinde sunulmuştur. Araştırma verilerinden elde edilen bulgular neticesinde öğretmenlerin araştırmaya katılan öğretmenlerin büyük bir çoğunluğunun sosyal ağları ve sanal öğrenme ortamlarını kullandığı tespit edilmiştir. Katılımcılar sosyal ağlar ve sanal öğrenme ortamlarında Türkçe dersiyle ilgili araştırmalar ve paylaşımlar yaptıklarını ifade etmiştir. Araştırmaya katılan Türkçe öğretmenleri sosyal ağları ve sanal öğrenme ortamlarının öğrencilerin Türkçe dersine olan ilgilerini arttırdığını ve Türkçe eğitimine katkılar yaptığını ifade etmiştir. Ayrıca katılımcılar sosyal ağları ve sanal öğrenme ortamlarının öğrencilerin kelime hazinelerini de geliştirdiğini ifade etmişlerdir. Araştırmaya katılan Türkçe öğretmenleri sosyal ağlar ve sanal öğrenme ortamlarının Türkçe eğitimi için yeterli düzeyde olmadığını, içeriklerin zenginleştirilmesi gerektiğini belirtmişlerdir. Ayrıca sosyal ağlar ve sanal öğrenme ortamlarının mutlaka Milli Eğitim Bakanlığının denetim ve kontrolünde olması gerektiğini belirtmişlerdir. Ayrıca alan uzmanlarınca sosyal ağlar ve sanal öğrenme ortamlarındaki Türkçe eğitimiyle ilgili içeriklerin incelenmesinin faydalı olacağını söylemiştir.


Keywords


Kelime Hazinesi, Sanal Eğitim Ortamları, Türkçe Eğitimi.

Author: Yavuz Selim BAYBURTLU
Number of pages: 373-385
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/rssstudies.40160
Full text:
Paylaş:
RESEARCHER SOCIAL SCIENCE STUDIES
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.