Dünya Edebiyatından Çocuklar İçin Tiyatroya Uyarlanan Eserlerin Pedagojik Yönden Değerlendirilmesi


Bu makalede dünya edebiyatından çocuklar için tiyatroya uyarlanmış eserler üzerinde durulmuştur. Çalışmada çocuk tiyatrosunun eğitimdeki önemi ve yerine değinildikten sonra dünya edebiyatında çocuklar için yazılmış eserler hakkında genel bir inceleme yapılmış olup çocuk tiyatrosunun tanımı, amacı, özellikleri ve tarihi gibi kavramsal boyutlara değinilmiştir. İncelemeler neticesinde çocuklar için yazılan tiyatro eserlerinin pedagojik açıdan değerlendirmesi yapılmıştır. Sonuç bölümünde ise çocuklar için yazılmış tiyatro eserleri üzerine genel bir yargıya varılmıştır. Edebi eserlerden tiyatroya çevrilen çocuk oyunları hem pedagoji hem dil kurallarına uygun olmanın yanında ahlaki değerleri işleyen fikirlere sahip olmalıdır. Oyun yazarları yanında yönetmenlere de iş düşmektedir. Eğlenirken eğitmek amacıyla yazılan bu eserler çocuğun hayal dünyasına hitap etmeli, örnek alabileceği karakterleri sevdirmelidir.


Keywords


Çocuk edebiyatı, tiyatro, pedagojik inceleme.

Author: Nuray KARAKAYA - Alparslan DEMİRBİLEK
Number of pages: 178-192
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/rssstudies.40163
Full text:
Paylaş:
RESEARCHER SOCIAL SCIENCE STUDIES
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.