Alman Yazınından Seçili Yapıtlarda Zamanın Alımlanması


Zaman konusu felsefeyi olduğu kadar yazın dünyasında yakından ilgilendirmiştir. Felsefe daha çok nesnel zamanı araştırma konusu yaparken yazın öznel zamanı kurmaca dünyası içinde ele almıştır. Bu çalışmanın amacı Alman yazınından seçili yapıtlarda zamanın nasıl alımlandığını ortaya koymaktır. Seçili yapıtların ortak noktasını zamanın ömür ile ilişkilendirmeleri ve ölüm üzerinden anı tanımlamaları olmuştur. Bu bağlamda ilk önce zamanın felsefede ki dönüşümü ele alınmış daha sonra Johanes von Templ'in ' Böhmeli Çiftçi' (Ackerman Aus Böhme), Andreas Gryphius'un 'Her şey Fani' (Es İst Alles Eitel) ve 'Akşam' (Abend) adlı şiirleri,M.Opitz’in 'Ey Sevgili Acele Edelim' (Ach. Leibste,Lass Uns Eilen) ve J. W. Goethe'nin 'Bir Benzer' şiirleri ve Spoerl’in 'Bekle Sadece Yakında' (Warte Nur Balde) öyküsünde tematik benzerlikten hareketle ilk bölümdeki teorik yaklaşımlar ve dönemsel dünya görüşü ışığında zamanın alımlanması açımlanmıştır. Bu Yapıtlarda anın değeri ile insanın varoluşu arasındaki ilişki geçmiş ve gelecek zamanlara yapılan atıflarla tanımlamaya çalışılmıştır.


Keywords


Zaman, Yazın, Alımlama, Varoluş, Felsefe

Author: Birkan KARGI
Number of pages: 193-205
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/rssstudies.40198
Full text:
Paylaş:
RESEARCHER SOCIAL SCIENCE STUDIES
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.