16 Yaş Altı Futbolcuların Sezon Öncesi ve Sezon Sonu Yoyo Performanslarının Mevkilere Göre İncelenmesi


Bu çalışmanın amacı, U16 yaş grubundaki genç futbolcuların sezon başı ve sezon sonu yoyo performanslarının oyun içindeki mevkilerine göre farklılık gösterip göstermediğinin incelenmesidir. Araştırmaya U16 yaş kategorisinde oynayan 22 sporcu (yaş 15,81±0,39) katılmıştır. Çalışmaya katılan bireylere sezon öncesi (antrenmanlara başlamadan) ve sezon sonu (son maçtan sonra) testler uygulanmıştır. . Araştırmada, Bangsbo (1996), tarafından tasarlanan Yo-Yo aralıklı toparlanma seviye1(YOYO) testi uygulanmıştır. Katılımcıların VO2maksı formül kullanılarak hesaplanmıştır. Ayrıca sporcuların Dinlenik Kalp Atım Hızı(DKAH) ve Maksimum Kalp Atım Hızı(MKAH) ölçülmüştür. Verilerin normal dağılıma uygun olup olmadığı Shapiro-Wilk testiyle analiz edilmiştir. Mevkilere göre karşılaştırılmasında ise Kruskal-Wallis-H testi kullanılmıştır. Oyuncuların sezon öncesi Yo-yo, VO2max, DKAH ve MKAH değerlerinde mevkilerine göre istatistiksel olarak anlamlı farklılık görülmemektedir. Sezon sonu Yoyo, MKAH ve VO2MAX derecelerinde istatistiksel olarak anlamlı farklılık görülmektedir. Ancak, oyuncuların sezon sonu DKAH değerlerinde mevkilerine göre istatistiksel olarak anlamlı farklılık görülmemektedir. Oyuncuların sezon öncesi ve sonrası Yo-yo, VO2max, DKAH ve MKAH değerlerini mevkilere göre karşılaştırdığımızda tüm mevkilerde istatistiksel olarak anlamlı düzeyde farklılık görülmektedir. Sonuç olarak; farklı mevkilerde oynayan oyuncuların sezon öncesi ve sonrası Yo-Yo, DKAH, MKAH ve VO2max özelliklerinin farklılık gösterdiği ortaya konulmuştur. Bu farklılıkların, futbolun fiziksel ve performansa yönelik özelliklerini yansıttığı düşünülmektedir. Antrenörlere bu farklılıklara göre antrenmanları planlaması önerilir.


Keywords


Yoyo, Futbolcu, VO2max.

Author: Levent CEYLAN
Number of pages: 206-214
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/rssstudies.40258
Full text:
Paylaş:
RESEARCHER SOCIAL SCIENCE STUDIES
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.