Homofobi: Kuramsal ve görgül bir değerlendirme
Homophobia: A theoretical and empirical assessment

Author : Hasan ATAK - - Tuğba Kırman
Number of pages : 86-104

Summary

LGBTİ+ bireyleri tarih boyunca ötekileştirme ve ayrımcılığa maruz kalmışlardır. Homofobi, kelime anlamı itibariyle eşcinsel yönelime karşı duyulan korkuyu ifade etmektedir. Aynı zamanda bu yönelime karşı önyargılı yaklaşımın ve ayrımcı davranışların da bir göstergesidir. Homofobik bireyler eşcinsel yönelimi olan bireylere ve aynı şekilde bir bütün olarak LGBTİ+ bireylere de bu tutumu sergilemektedirler. Homofobi kapsayıcı bir kavram olmakla birlikte, trans bireyler için transfobi, biseksüel yönelim için bifobi gibi terimler de kullanılmaktadır. Eşcinsel bireylerin yaşadıkları sorunlar sadece toplumdan izole bir yaşam sürmekle kalmamaktadır. Kamu hizmetlerinden faydalanma konusunda engellere takılmakta ve hatta hizmet alamamaktadırlar. Bu raporda, öncelikle homofobi kavramı, ardından kuramsal açıklamalar, daha sonra homofobi literatürü ve son olarak da ruh sağlığı ve homofobi ilişkisi ele alınmıştır.

Keywords

Eşcinsellik, Homofobi, LGBTİ+, Queer kuramı.

Read:165

Download: 90