Travma Bilgilendirilmiş Organizasyon : Travma Bilgilendirilmiş Örgüt Kültürü Yaratma Süreci
Trauma Informed Organization: The Process of Creating A Trauma-Informed Organizational Culture

Author : Ayşen Temel Eğinli - - Şenel Karaman, Ayşe NARİN
Number of pages : 135-160

Summary

Travma, kişilerin doğrudan yaşadığı ya da şahit olduğu olaylar karşısında ruhsal ve bedensel olarak etkilenmesini ifade etmektedir. Travmaya neden olay doğal felaketlerden cinsel tacize, şiddetten ihmale kadar her konuyu içerebilmektedir. Kişilerin ilgili travmatik olaydan etkilenmesi, biyopsikolojik özellikleri doğrultusunda bu olayı nasıl algıladığı ve anlamlandırdığı ile yakın ilişkilidir. Kişiler travma deneyimleri sonucunda travmatik stres tepkileri gösterirler. Tıpkı insanlar gibi organizasyonlar da travmadan olumsuz olarak etkilenmekte, stres tepkileri verebilmekte, bu nedenle travma organizasyonlar için de mücadele edilmesi gereken bir konu olarak değerlendirilmektedir. Organizasyonların travma etkilerinden korunabilmeleri ya da var olan travmaların iyileşebilmesi için travma bilgilendirilmiş örgüt kültürü sürecini yaratmaları/geliştirmeleri gerekmektedir. Travma bilgilendirilmiş örgüt kültürünün gelişimi, organizasyonun çalışanından yönetime tüm düzeylerine etki eden, travmayı anlamak ve travmadan etkilenen kişilerin iyileşerek özelliklerini geri kazanabilmelerine yardım etmek amacı ile oluşturulan planlı bir süreçtir. Bu çalışmada, travma bilgilendirilmiş organizasyon kavramı ve örgüt kültürü yaratma süreci incelenmekte, travma bilgilendirilmiş organizasyon olabilmek için aşamaları açıklayan bir süreç önerisine yer verilmektedir.

Keywords

Örgüt kültürü, organizasyonel travma, travma bilgilendirlilmiş organizasyon

Read:137

Download: 80