Neden Başkanlık?
Why Presidential System?

Author : cumhur olcar
Number of pages : 283-308

Abstract

Parlamenter sistem Türkiye’nin neredeyse iki asırdır üzerinde mücadeleler verdiği bir yönetim sistemidir. Monarşi ile birlikte başladığı serüvenine 20. yüzyılın başından itibaren yalnız devam etmiştir. Cumhuriyeti kuran parlamenter rejim seneler içerisinde kendine özgü bir yapı meydana getirmiştir. Çok partili demokrasi senelerce yapılan denemelerin sonunda işlemeye başlamış, ülkenin yeni sistemi benimsemesi çok uzun süre almamıştır. Süreci sekteye uğratan ihtilaller sayılmazsa disiplinli partiler aracılığıyla parlamenter demokrasi Türkiye’nin yönetim sistemi olmuştur. Yasama, yürütme ve yargının kuvvetler ayrılığıyla tamamen ayrıldığı yeni yönetim sistemi günümüze kadar ulaşmıştır. Fakat 80’li yılların başından itibaren Türkiye’nin gündemine yeni bir tartışma yerleşmiştir. Uzun süren koalisyon dönemleri yeni yönetim arayışlarını gündeme getirmiştir. Başkanlık rejimi parlamenter sistemin yerine düşünülmüş, özellikle yürütmenin avantajları nedeniyle savunulmuştur. Fakat parlamenter sistem nedir, nasıl kurulmuştur ve nasıl bir serüvene sahiptir pek sorulmamıştır. Tıpkı parlamenter rejim gibi başkanlık rejiminin ne olduğu, nasıl bir süreçten geçtiği ve örnekleri sorgulanmamaktadır. Bu çalışmada parlamenter rejim ve başkanlık rejimi incelenecektir. Neden Türkiye’nin gündemine başkanlık rejimi getirilmiştir ve parlamenter rejimin eksiklikleri olarak neler gösterilmiştir bu çalışmada irdelenecektir. Son olarak iddia edilen eksiklere karşı başkanlık rejiminin seçimine neden olacak sebeplerin araştırılacağı bu makalenin konu başlıkları aşağıdaki gibi olacaktır; parlamenter rejim, başkanlık rejimi, başkanlık sisteminin varsayımları, parlamenter sistem ve Türkiye ve nasıl bir başkanlık?

Keywords

parlamentarizm, başkanlık, demokrasi ve güçler ayrılığı

Read:535

Download: 175

Atıf Bulunamadı