Proje Yönetimi Bilgi Alanları Becerilerine Yönelik Bir Nicel Araştırma
A Quantitative Research for Students’ Knowledge Area Skills of Project Management

Author : Ömer UYSAL - J. Michael Spector
Number of pages : 174-192

Abstract

Öğretim üyeleri, öğretmenler, mühendisler, ICT uzmanları gibi öğrenciler de yaşama yönelik farklı becerileri kazandırabildiği için proje yönetimini öğrenmelidir. Proje yönetimi içinde farklı beceri setlerini barındırmaktadır. Bu setlerden biri de bilgi alanları becerileridir. Öğrenciler, hazırlamakta oldukları projeleri kapsamında, zamanında ve varolan bütçe ile tamamlayabilmeleri için bilgi alanı becerilerine sahip olması gerekmektedir. Bu araştırma, farklı değişkenler açısından öğrencilerin proje yönetimi bilgi alanları becerilerinin düzeylerini belirlemeyi amaçlamaktadır. Araştırma amaçlarına ulaşabilmek için nicel araştırma modeli ve anket tekniği kullanılmıştır. Araştırma bulguları genel olarak öğrencilerin yüksek düzeyde proje yönetimi bilgi alanları becerilerine sahip olduğunu ve öğrencilerin bilgi alanları beceri seviyelerinin eğitim düzeyi, bitirilen proje sayısı, akademik başarı ve proje tabanlı öğrenmeyi sevme durumu ile değişebildiği ancak cinsiyet değişkeni ile değişmeyebildiği sonucunu ortaya çıkarmıştır. Son olarak araştırmaya yönelik birkaç öneri paylaşılmıştır.

Keywords

Proje yönetimi, bilgi alanları, beceriler, proje tabanlı öğrenme.

Read:549

Download: 188

Atıf Bulunamadı