Yedi İklim Türkçe Öğretim Seti Ders Kitaplarında Yer Alan Etkinliklerin Sözcük Öğretim Yöntemleri Açısından Değerlendirilmesi


Yabancı dil öğretiminde temel amaçlardan biri öğrencilere okuma, yazma, konuşma ve dinleme becerilerini kazandırmaktır. Sözcük öğretimi de dil öğretiminin temeli sayılan bu becerilerin gelişimine katkıda bulunur. Yeterli düzeyde sözcük bilgisine sahip olmadan bu becerilerin geliştirilmesi mümkün değildir. Bir yabancı dili öğrenmeye başlamanın ilk adımı sözcük öğrenmektir. Sözcük öğrenmek yabancı dil öğrenim sürecinin en başından sonuna kadar devam eden bir süreci içine almaktadır. Bu araştırmada Yunus Emre Enstitüsü tarafından hazırlanan Yedi İklim Türkçe Öğretim Seti ders kitaplarında yer alan etkinlikler sözcük öğretim yöntemleri açısından incelenmiştir. Nitel bir araştırma olan bu çalışmanın amaçlarına ulaşabilmek için doküman incelemesi yöntemi kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen bulgulara göre etkinlik sayısı ile kullanılan sözcük öğretim yöntemi sayısı ve öğretilmesi amaçlanan sözcük sayısı en fazla A1 düzeyi ders kitabında yer alırken en az C2 düzeyi ders kitabında yer almaktadır.


Keywords


Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi, ders kitabı, etkinlik, sözcük öğretim yöntemleri.

Author: Abdullah UĞUR - - Mesut GÜN
Number of pages: 214-235
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/rssstudies.41960
Full text:
Paylaş:
RESEARCHER SOCIAL SCIENCE STUDIES
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.