Yedi İklim Türkçe Öğretim Seti Ders Kitaplarında Yer Alan Etkinliklerin Sözcük Öğretim Yöntemleri Açısından Değerlendirilmesi
Assessment Of The Activities In The Yedi İklim Turkish Teaching Set Textbooks In Terms Of Vocabulary Teaching

Author : Abdullah UĞUR - - Mesut GÜN
Number of pages : 214-235

Summary

Yabancı dil öğretiminde temel amaçlardan biri öğrencilere okuma, yazma, konuşma ve dinleme becerilerini kazandırmaktır. Sözcük öğretimi de dil öğretiminin temeli sayılan bu becerilerin gelişimine katkıda bulunur. Yeterli düzeyde sözcük bilgisine sahip olmadan bu becerilerin geliştirilmesi mümkün değildir. Bir yabancı dili öğrenmeye başlamanın ilk adımı sözcük öğrenmektir. Sözcük öğrenmek yabancı dil öğrenim sürecinin en başından sonuna kadar devam eden bir süreci içine almaktadır. Bu araştırmada Yunus Emre Enstitüsü tarafından hazırlanan Yedi İklim Türkçe Öğretim Seti ders kitaplarında yer alan etkinlikler sözcük öğretim yöntemleri açısından incelenmiştir. Nitel bir araştırma olan bu çalışmanın amaçlarına ulaşabilmek için doküman incelemesi yöntemi kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen bulgulara göre etkinlik sayısı ile kullanılan sözcük öğretim yöntemi sayısı ve öğretilmesi amaçlanan sözcük sayısı en fazla A1 düzeyi ders kitabında yer alırken en az C2 düzeyi ders kitabında yer almaktadır.

Keywords

Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi, ders kitabı, etkinlik, sözcük öğretim yöntemleri.

Read:131

Download: 94