Türkiye’de Medyanın Toplumsal Cinsiyeti: Kadın Medya Profesyonellerinin Erkek Egemen Medya Yapısına Dair Algıları
The Gender of Media in Turkey: The Perceptions of Female Media Professionals About Male-Dominated Media Structure

Author : Nurdan AKINER
Number of pages : 40-61

Abstract

Medyanın rolü çok büyük ve sınırsız görünmektedir. İnşa edebildiği gibi yok edebilir de. Bu bağlamda özellikle de geleneksel yönelimli toplumlarda ve ülkelerde kadın gibi hassas bir konuyu ele alış şekli büyük öneme sahiptir. Medya ve yaklaşımı, bu kültürlerde kadının görünümünü düzenleyebilir ve böylece kadınlar modern dünyada hak ettikleri yeri kazanabilir. Birçok ülkede bugünkü durum hala erkeği ve egemenliğini destekler durumdadır. Tüm dünyada pek çok kadının maruz kaldığı şiddetle mücadele etmek, medyanın görevi olmalıdır. Bu araştırma makalesi, kalıp yargıları pekiştirip eşitliğe engeller koyan erkek egemen medyaya yönelik bazı genel kuramsal ve yöntemsel yaklaşımları ortaya koymayı hedeflemektedir. Araştırmanın amacı Türkiye’de medyada istihdam edilen kadın medya profesyonellerinin (Gazetecilik, Reklamcılık, Radyo ve TV veya Halkla İlişkiler diploması olan veya bu alanda çalışan kişiler), çalışma koşullarının, sorunlarının ortaya konulması sağlamak ve haber üretimini sorunlu kılan temel dinamikleri ayırt etmektir. Veri toplama aracı olarak bu çalışmada, nitel araştırma yöntemlerinden derinlemesine mülakat tekniği kullanılmıştır. Derinlemesine mülakatlar Türkiye genelinde, 66 kadın medya profesyoneli ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma sürecinde ve yazım aşamasında kadın medya profesyonellerinin kimliklerinin deşifre olmaması için rumuz kullanılmasının yanı sıra, güvenlik için üst düzeyde çaba gösterilmiştir.

Keywords

Kadın medya profesyonelleri, toplumsal cinsiyet, derinlemesine mülakat.

Read:570

Download: 182

Atıf Bulunamadı