Aşık Dertli Divani’nin Bestelediği ve Derlediği Şanlıurfa Yöresindeki Beş Türkü ve Bu Türkülerin Türk Halk Müziği Analizleri


Şanlıurfa Kısas Mahallesinde birçok aşık, gerek sazlarıyla gerek ise sözleriyle Türk Halk Müziği’ne katkı sağlamaya devam etmektedirler. Günümüz yüzyılında Kısas’ta yetişmiş aşıklardan birisi de asıl adı Veli Aykut olan Dertli Divani’dir. Aşık Dertli Divani, ozanlık vasfının yanında besteci ve derlemeci kimliğiyle de karşımıza çıkmaktadır. 2011 yılında UNESCO tarafından “Yaşayan İnsan Hazinesi Ödülüne” layık görülen aşığın, TRT repertuvarında kendisine ait sadece üç eseri yer almaktadır. Müzik kültürü açısından öneme sahip olan bu araştırmada, Dertli Divani’nin derlediği iki türkü ve üç türkü beste ele alınmıştır. Eserler albüm kayıtlarından elde edilmiştir. Bu çalışma ile literatüre beş yeni türkü kazandırmak, Türk Halk Müziğimizin çeşitlenerek devamlılığını sağlamak ve geleceğe, doğru bir şekilde aktarmak amacıyla eserler titizlikle notaya alınmış ve Türk halk müziği analizleri yapılmıştır. İncelenen eserlerde makam ve usul zenginliği göze çarpmakta olup, sözlerinde ise Alevi-Bektaşi inancına ait unsurlar bulunmaktadır.


Keywords


Dertli Divani, Şanlıurfa, Halk Müziği, Müzikal Analiz, Türkü

Author: Feyzi Yağcı
Number of pages: 274-294
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/rssstudies.41977
Full text:
Paylaş:
RESEARCHER SOCIAL SCIENCE STUDIES
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.