Aşık Dertli Divani’nin Bestelediği ve Derlediği Şanlıurfa Yöresindeki Beş Türkü ve Bu Türkülerin Türk Halk Müziği Analizleri
Five Ballads That Melodized and Compiled by Aşık Dertli Divani in Şanlıurfa Territory and the Turkısh Folk Music Analyses of These Ballads

Author : Feyzi Yağcı
Number of pages : 274-294

Summary

Şanlıurfa Kısas Mahallesinde birçok aşık, gerek sazlarıyla gerek ise sözleriyle Türk Halk Müziği’ne katkı sağlamaya devam etmektedirler. Günümüz yüzyılında Kısas’ta yetişmiş aşıklardan birisi de asıl adı Veli Aykut olan Dertli Divani’dir. Aşık Dertli Divani, ozanlık vasfının yanında besteci ve derlemeci kimliğiyle de karşımıza çıkmaktadır. 2011 yılında UNESCO tarafından “Yaşayan İnsan Hazinesi Ödülüne” layık görülen aşığın, TRT repertuvarında kendisine ait sadece üç eseri yer almaktadır. Müzik kültürü açısından öneme sahip olan bu araştırmada, Dertli Divani’nin derlediği iki türkü ve üç türkü beste ele alınmıştır. Eserler albüm kayıtlarından elde edilmiştir. Bu çalışma ile literatüre beş yeni türkü kazandırmak, Türk Halk Müziğimizin çeşitlenerek devamlılığını sağlamak ve geleceğe, doğru bir şekilde aktarmak amacıyla eserler titizlikle notaya alınmış ve Türk halk müziği analizleri yapılmıştır. İncelenen eserlerde makam ve usul zenginliği göze çarpmakta olup, sözlerinde ise Alevi-Bektaşi inancına ait unsurlar bulunmaktadır.

Keywords

Dertli Divani, Şanlıurfa, Halk Müziği, Müzikal Analiz, Türkü

Read:157

Download: 111