Prof. Dr. Ali GÖÇER’ in Çalışmaları Üzerine Bir Atıf Analizi
A Citation Analysis on the Work of Professor Doctor Ali GÖÇER

Author : Hüseyin ATEŞ
Number of pages : 124-137

Abstract

Türkçe eğitimi akademik alanı Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel alanının alt bilim alanları arsında yer almaktadır. Türkçe eğitimi alan araştırmacılarından biri de Prof. Dr. Ali Göçer’dir. Göçer, temel dil becerileri ve Yabancılara Türkçe öğretimi alanındaki çalışmaları ile Türkçe eğitimi alan yazınına katkılarda bulunmuştur. Göçer, Türkçe eğitimi akademik alanının ikinci döneminde akademik üretkenliği ile ön plana çıkmaktadır. Bu çalışmada Göçer’in kaleme aldığı bilimsel çalışmalarını atıf analizine tabi tutmak amaçlanmıştır. Bu çerçevede Türkçe Öğrenme ve Öğretim Yaklaşımları, Yazma Uğraşı/Yazma Eğitimi, Türkçe Eğitiminde Ölçme ve Değerlendirme, Etkinlik Temelli İlkokuma ve Yazma Öğretimi başlıklı kitaplar ile araştırmacının en çok atıf alan ilk dört makalesinin kaynakçaları analiz edilmiştir. Çalışmanın deseni betimsel modeldir. Veri analizinde atıf analizi tekniği kullanılmıştır. Çalışmada elde edilen sonuçlara göre kaynakçalarda en yoğun 2005-2014 dönemine atıf yapılmıştır. En sık kullanılan kaynak türü ise kitaptır.

Keywords

Türkçe eğitimi, Ali Göçer, atıf analizi, bilimsel kitap.

Read:598

Download: 222

Atıf Bulunamadı