Gebelik Öncesi Döneme İlişkin Türkiye’deki Geleneksel Uygulamalar ve Hemşirelik Yaklaşımı
The Traditional Applications and Nursing Approach in Turkey regarding Pre-Pregnancy Period

Author : Ayten Dinç - Elif OCAKTAN
Number of pages : 138-147

Abstract

Geleneksel uygulamalar geleneklerde kökünü bulan ve kuşaktan kuşağa aktarılan yöntemlerdir. Geleneksel sağlık uygulamaları ise toplumun inanç, gelenek, değer ve kültürleri ile ilgili yaptıkları sağlığı etkileyen uygulamaları kapsar. Geleneksel uygulamalar dünyanın pek çok yerinde uygulanmakla birlikte gelişmemiş ve gelişmekte olan ülkelerde daha yaygındır. Kadınların doğum öncesi, doğum sırası ve doğum sonrası çeşitli geleneksel sağlık uygulamalarını kullandıkları görülmektedir. Gebelik öncesi döneme ilişkin geleneksel uygulamalar genellikle; infertilite tedavisi, genital yol enfeksiyonları ve gebelikte cinsiyet belirlemeye yöneliktir. Geleneksel uygulamaların bazıları sağlığa yararlı, iken, bazıları sağlığı zararlı olabilmektedir. Sağlık hizmet sunumunda toplumun kültürel yapısının bilinmesi çok önemlidir. Gebelik, doğum ve doğum sonu döneme ilişkin geleneksel uygulamaların bilinmesi bu dönemdeki ailelere sunulacak sağlık hizmetinde önceliklerin belirlenmesinde yardımcı olacaktır. Yanlış geleneksel uygulamaların, fiziksel, ruhsal ve sosyal sağlığa getirdiği zararların, hemşireler tarafından somut örneklerle gösterilerek bu uygulamaların değiştirilmesi kadınların sağlığının korunması açısından önemlidir. Bu derlemede gebelik öncesi dönemindeki geleneksel uygulamalar ve uygulamalara yönelik hemşirelik yaklaşımları güncel veriler ışığında tartışılacaktır.

Keywords

Gebelik öncesi, geleneksel uygulamalar, hemşirelik yaklaşımı

Read:542

Download: 182

Atıf Bulunamadı