Dijital Bağımlılığın Okul Öncesi Dönemdeki Çocuklarda Problem Davranışlarına Etkisi
The Effect Of Dıgıtal Addıctıon On Problem Behavıor In Chıldren In Pre-School

Author : Ayşe KANTER
Number of pages : 207-221

Abstract

Günümüzde çocuklar hem geleneksel hem de modern teknolojiye maruz kalmaktadırlar. Televizyon ve içeriği gibi geleneksel teknolojilerin kullanımındaki artışın çocukların gelişimi ve sağlığı üzerinde olumsuz etkileri olduğu bilinmekle birlikte, çalışmalar akıllı telefonlar, tabletler ve geliştirilmiş ve giderek artan bilgisayarlar gibi modern teknolojileri göstermiştir. Son on yılda faydalı olmak ve çocuklar için sağlık riskleri oluşturmak. Çocukların bu tür teknolojik cihazların içerik, süre, frekans ve bunları kullanırken benimsedikleri duruş açısından uygunsuz kullanımları, gelişimsel sorunlar, kas-iskelet sistemi sorunları, fiziksel hareketsizlik, obezite ve yetersiz uyku kalitesi gibi çeşitli sağlık riskleri oluşturmaktadır. Bu çalışma, dijital teknoloji kullanımının çocuklar üzerindeki problem davranışlarına etkisi hakkındaki literatürü gözden geçirmektedir. Çocukların ve ergenlerin sağlıklı bir yaşam tarzını benimsemeleri için, teknolojik cihazları kullanırken görüntülenen zamanı, sıklığı ve içeriği izlemek ve çocukların yeterli fiziksel aktivite fırsatlarına, sağlıklı beslenme alışkanlıklarına, uygun uyku döngülerine sahip olmalarını veya gelişmelerini sağlamak önemlidir ve sosyal çevreyi beslemektedir.

Keywords

Dijital Bağımlılık, Okul Öncesi Dönem, Sosyal Medya, Davranış.

Read:562

Download: 205

Atıf Bulunamadı