Dergi Hakkında


RESEARCHER: Social Science Studies

Yayın hayatına 2013 yılında başlamış olan Researcher: Social Sciences Studies (RSSS), Sosyal Bilimler alanına katkıda bulunmayı hedefleyen özgün araştırma makaleleri ile derleme makalelerinin yayımlandığı uluslararası indeksli, ulusal hakemli, bilimsel ve elektronik bir dergidir. Dergi özel sayılar dışında yılda dört kez yayımlanmaktadır. Amaçları doğrultusunda RSSS’nin yayın odağında;

  • Dil, Edebiyat, Coğrafya, Tarih, Arkeoloji, Dilbilimi, Psikoloji, Müzikoloji, Güzel Sanatlar, Türkoloji, Sosyoloji, Felsefe, İlahiyat, Eğitim Bilimleri, Spor Bilimleri, İdari ve İktisadi Bilimler vb. gibi Filoloji, Güzel Sanatlar, İlahiyat, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı kapsamında yer verilen tüm alanlarındaki konuları ele alan çalışmalar yer almaktadır.

Dergide yayımlanmak üzere gönderilen aday makaleler Türkçe ve İngilizce dillerinde yazılabilir. Dergiye gönderilen makalelerin daha önce başka bir dergide yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere başka bir dergiye gönderilmemiş olması gerekmektedir.

RSSS tüm çalışmaların değerlendirme sürecinde çifte körleme yöntemini kullanmaktadır. Çift körleme yönteminde çalışmaların yazar ve hakem kimlikleri gizlenmektedir. Bir makalenin dergide yayımlanabilmesi için en az iki hakem tarafından olumlu rapor verilmesi gerekir.

RSSS'de değerlendirme sonucu kabul edilen çalışmalar sırasıyla; intihal kontrolünün yapılması, kaynakça düzenlemesi, gönderme ve atıf kontrolü, mizanpaj ve dizgisinin yapılması, DOI numarasının verilmesi ve erken görünüme açılması süreçlerinden geçer.

Yazarlar, yayımlanmak üzere kabul edilen makalelerinin yayım haklarının Researcher: Social Sciences Studies dergisine devrini kabul etmiş sayılırlar.

RSSS bilimsel araştırmaların içeriğine anında açık erişim sağlamaktadır.

RSSS makale işlem ücreti (gönderme, değerlendirme veya basım ücreti) ve makalelere erişim için abonelik ücreti talep etmediği için ücretsiz yayın yapan dergi statüsündedir, RSSS herhangi bir kâr amacı gütmemekte ve hiçbir gelir kaynağı bulunmamaktadır. 

RSSS yayın etiği gereği "Kör Hakemlik Değerlendirme Süreci"nden geçmiş her çalışmanın bütünlüğünü korumak adına intihal denetiminden geçirilmesini zorunlu kılar. Bu kapsamda her çalışmanın Türkçe ve İngilizce nüshaları yayın kurulunun uygun bulduğu bir firma tarafından intihal denetiminden geçirilir. Denetim kapsamında oluşan maddi sorumlulular yazar(lar)a aittir.

RSSS makalelerin şekilsel bütünlüğü, okunabilirliği ve standartlar gereği tek tip ve eksiksiz bir sayfa düzeni ile baskı biçimini zorunlu kılar. Bu bağlamda intihal denetimi ve kaynakça düzenlemesi tamamlanan çalışmaların sayfa düzeni ve dizgisi yayın kurulunun uygun bulduğu bir firma tarafından gerçekleştirilir. Sayfa düzeni ve baskı kopyasının hazırlanmasına ilişkin maddi sorumluluk yazar(lar)a aittir.

RESEARCHER SOCIAL SCIENCE STUDIES
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.