Türkiye Verimlilik Vakfı


Türkiye Verimlilik Vakfı

Mutlukent Mah. 2010. Sok. no:58
Beysukent / ÇANKAYA ANKARA

info@verimlilikvakfi.com

www.verimlilikvakfi.com/tr

 

AMACIMIZ

Türkiye ve dünyadaki değişme ve gelişmeleri izleyerek, verimlilik alanında; sürdürülebilir kalkınma ve rekabet odaklı ekonomik hedeflere uygun olarak çevre dostu verimlilik politika ve stratejileri hazırlamak, 

Ekonominin tüm kesimlerine, sektörlerine ve işletmelerine yönelik araştırma, eğitim, danışmanlık, yayın, tanıtım ve rehberlik, ölçme, izleme ve değerlendirme çalışmaları yapmak, enstitü, araştırma ve eğitim merkezleri, orta ve yükseköğretim eğitim kurumları kurmak ve işletmek, 

Toplumda verimlilik kültürünün geliştirilmesi ve verimlilik bilincinin oluşturulmasına, verimliliği artırma program ve projelerinin özendirilmesine ve teşvik edilmesine yönelik çalışmalar ve belgelendirme yapmak 

Ve bu konularda kamuoyuna ve ilgili kurum ve kuruluşlara çözüm seçeneklerinin oluşmasında katkıda bulunmak.