RESEARCHER SOCIAL SCIENCE STUDIES

Editör: Prof. Dr. Mehmet Dursun ERDEM
Editör Yardımcısı: Prof. Dr. Özcan GÜNGÖR
Yayın Yeri: http://www.rssstudies.com
Yıl-Sayı: 2019-7.2
Jenerik Dosyası | İçindekiler | Kapak Resmi | Editörden |

Bu sayıya ait makaleler

32x32

Birol SUSAM - Mehmet Kaan DEMİR Sınıf Öğretmenlerinin Ev Ödevi Verme Kriterleri, 01-15
Criteria of Assigning Homework by Classroom Teacher
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/rssstudies.23441
Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

Bülent TOKAT - Yasin AKTAŞ Hakan KARA Nomofobi Düzeylerinin Yaşam Doyumu ve İş Performansı Üzerindeki Etkisi: Kütahya Kent Merkezinde Bir Uygulama, 16-32
Effects of Nomofobi Levels on Life Satisfaction and Work Performance: A Case Study in Kütahya City Center
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/rssstudies.23439
Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

Celal Hakan KAĞNICIOĞLU - Seyfedin Mohammed SEYFEDIN Finansal Yönetim Uygulamalarinin Mikro ve Küçük İşletmelerin Büyüme ve Gelişmeleri Üzerine Etkisi. (Addis Ketema Belediyesi, Addis Ababa, Etiyopya), 33-50
The Impact of Financial Management Practices on Growth and Development of Micro and Small Enterprise. (The Case of Addis Ketema Sub-City, Addis Ababa, Ethiopia
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/rssstudies.13253
Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

Cemal YILDIRIM - Derya ARSLAN ÖZER Birinci Sınıf Öğrencilerinin Okul Olgunluğu ve Akademik Başarıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, 51-63
A Study on the Relationships between First Grade Students’ School Readiness and Academic Achievement
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/rssstudies.13258
Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

Deniz Demirarslan 0-6 Yaş Grubu Çocuğun Dünyasında Mobilya Tasarımı, 64-76
Furniture Design In The World Of 0-6 Age Group Child
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/rssstudies.13259
Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

Erdi AKSAKAL Evcilleştirilmişten Yasaklanmışa Ölüm Ve Ölüm Sosyolojisine Dair, 77-93
Regarding Death From Domesticated To The Forbidden And Death Sociologygy
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/rssstudies.13256
Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

Muhittin ELİAÇIK Osmanlı Manzum Fetvâ Geleneğinde Hocazâdeler Geleneği, 94-114
Hodja Zada Tradition In Ottoman Poetry Fatwas Tradition
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/rssstudies.13260
Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

Ömer KARADEMİR - İsmail KARAKULLE M. Volkan ARMAĞAN Girişimcilerin Başarısızlık Nedenleri: Yiyecek ve İçecek Sektöründe Bir Örnek Olay Çalışması, 115-131
Reasons for Failure of Entrepreneurs: A Case Study in the Food and Beverage Sector
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/rssstudies.23440
Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

Polat TUNÇER ABD’de Kamu Yönetiminin Çocuk İstismar ve İhmalini Önleme Çalışmaları, 132-166
Prevention Efforts of Child Abuse by Public Administration in the USA.
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/rssstudies.13262
Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

Ramazan Özgür ÇATAR Kurumsal İtibarın Ölçülmesi: İki Özel Hastane Örneği, 167-176
Measuring Of Corporate Reputation: A Sample Of Two Private Hospitals
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/rssstudies.13254
Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

Sabri KARADOĞAN - Catherine KUZUCUOĞLU JeanPascal DUMOULIN Diyarbakır Kenti Civarında Taraça Kayıtlarına Göre Son Buzul Maksimimu’ndan Beri Dicle Nehri Vadisinin Jeomorfolojik Evriminin Kronolojisi, 177-184
Chronology Of The Tigris Valley Geomorphologic Evolution Since The Lgm According To Terrace Records In The Diyarbakir Area
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/rssstudies.13257
Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

Salih Paşa MEMİŞOĞLU - Sevgi TAŞKIN Öğretmenlerin Moral Düzeylerinin Öğretmen Verimliliğine Katkısı, 185-203
Contribution Of The Morale Levels Of Teachers To Teacher Productivity
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/rssstudies.23438
Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

Türkan Acar Kütahya/Eskigediz’de Merkezi Planlı Bir Cami: Ulu Cami/Gazanfer Ağa Camii, 204-225
A Centrally Planned Mosque in Eskigediz/Kütahya: Grand Mosque/Gazanfer Agha Mosque
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/rssstudies.13261
Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

Yener OĞAN - Fulya SARPER Elif Zeynep ÖZER İbrahim ÇEKİÇ Kadınların Baharat Tüketimi Üzerine Bir Araştırma, 226-244
A Research On Spices Consumption Of The Women’s
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/rssstudies.13162
Özet | Abstract | Tam Metin


RESEARCHER SOCIAL SCIENCE STUDIES
E-Mail Aboneliği

E-Bülten'e abone olarak güncel haberlerin mailinize gelmesini sağlayabilirsiniz

© Copyright Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık / Akademik İletişim . Tüm Hakları Saklıdır.