Nomofobi Düzeylerinin Yaşam Doyumu ve İş Performansı Üzerindeki Etkisi: Kütahya Kent Merkezinde Bir Uygulama
Effects of Nomofobi Levels on Life Satisfaction and Work Performance: A Case Study in Kütahya City Center

Author : Bülent TOKAT - Yasin AKTAŞ - Hakan KARA
Number of pages : 16-32

Abstract

Günümüzde teknolojik ilerlemeler sonucunda akıllı telefonlar yaşamın her alanında kullanılmaya başlanmıştır. Akıllı telefonlar insanların yaşamlarını hem kolaylaştırmış hem de olumsuz yönde etkilemeye başlamıştır. Akıllı telefonların kullanımıyla birlikte bilgi erişimi, verimlilik, iş ile boş zamanın birbirine karışması gibi olumlu ve olumsuz durumlar görülmeye başlanmıştır. Günümüzde bazı insanlar, akıllı telefonlardan ayrılamaz duruma gelmiştir. İnsanların yaşam doyumu öznel ve nesnel göstergelerden etkilenmektedir. Akıllı telefon bağımlılığı Nomofobi olarak tanımlanmaktadır. Bu çalışmada, Nomofobi düzeylerinin insanların yaşamlarına, yaşam doyumlarına ve iş performanslarına etkileri incelenmiştir.

Keywords

Nomofobi, Akıllı Telefon, Yaşam Doyumu, Performans.

Read:2355

Download: 1133