Nomofobi Düzeylerinin Yaşam Doyumu ve İş Performansı Üzerindeki Etkisi: Kütahya Kent Merkezinde Bir Uygulama


Günümüzde teknolojik ilerlemeler sonucunda akıllı telefonlar yaşamın her alanında kullanılmaya başlanmıştır. Akıllı telefonlar insanların yaşamlarını hem kolaylaştırmış hem de olumsuz yönde etkilemeye başlamıştır. Akıllı telefonların kullanımıyla birlikte bilgi erişimi, verimlilik, iş ile boş zamanın birbirine karışması gibi olumlu ve olumsuz durumlar görülmeye başlanmıştır. Günümüzde bazı insanlar, akıllı telefonlardan ayrılamaz duruma gelmiştir. İnsanların yaşam doyumu öznel ve nesnel göstergelerden etkilenmektedir. Akıllı telefon bağımlılığı Nomofobi olarak tanımlanmaktadır. Bu çalışmada, Nomofobi düzeylerinin insanların yaşamlarına, yaşam doyumlarına ve iş performanslarına etkileri incelenmiştir.


Keywords


Nomofobi, Akıllı Telefon, Yaşam Doyumu, Performans.

Author: Bülent TOKAT - Yasin AKTAŞ - Hakan KARA
Number of pages: 16-32
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/rssstudies.23439
Full text:
RESEARCHER SOCIAL SCIENCE STUDIES
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.