KATILIM SERTİFİKASI VERİLMESİNİN ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNDE RESİM YAPMA İSTEĞİNE VE KATILIMA ETKİSİ
CERTIFICATE OF PARTICIPATION AND PARTICIPATION IN PICTURES DO NOT REQUEST GRANTED THE EFFECTS ON SECONDARY SCHOOL STUDENTS

Author : Yaşar USLU
Number of pages : 106-113

Abstract

Yetenek ve beceri gerektiren dersler, özellikle de görsel sanatlar, sanat eğitiminin eğitim sistemindeki önemli bir parçasıdır. Bu araştırmanın amacı Görsel Sanatlar dersinde öğrencilere katılım sertifikası veya buna benzer bir belge verilmesinin derse karşı ilgiyi olumlu yönde etkileyip etkilemediğini incelemektir. Araştırmada sertifika verilen öğrencilerin derse olan ilgileri ve uygulama çalışması yapmaları ile sertifika verilmeyen öğrenciler arasında istatistiksel olarak anlamlı sonuçlara ulaşılmıştır. Elde edilen bulgulara göre, öğrencilerin büyük bir kısmının, kendilerine sertifika verileceğini bilmeleri, derse olan ilgilerini arttırmış, çalışma yapma isteğini uyandırdığı gibi onu tamamlama ve konuyu yansıtma konusunda da istekli oldukları görülmüştür.

Keywords

Resim, Yetenek, Sanat Eğitimi, Sertifika.

Read:2367

Download: 1502

Atıf Bulunamadı