Translation Challenges of Absurd Drama: Harold Pinter's A Slight Ache in Turkish
Translation Challenges of Absurd Drama: Harold Pinter's A Slight Ache in Turkish

Author : Sevcan YILMAZ KUTLAY
Number of pages : 342-354

Abstract

Kuşkusuz her çeviri sürecinde çevirmeni bekleyen zorluklar bulunmaktadır. Erek metnin türüne ilişkin özellikler bunların başında gelmektedir. Bu durumun en çarpıcı örneklerinden biri de absurd tiyatro metinleridir. Bu makalede absurd tiyatro metinlerinin çeviri sürecinde karşılaşılabilecek zorluklar Harold Pinter'ın A Slight Ache adlı oyununun çeviri süreci üzerinden çeviribilimsel bir bakış açısıyla irdelenmeye çalışılmaktadır.

Keywords

absurd tiyatro, Harold Pinter, A Slight Ache, çeviri.

Read: 809

Download: 273