Savaş Nedeniyle Göç Eden Hemşirelik Öğrencisinin Yaşadığı Deneyimler (Olgu Sunumu)
Experıences Of Migratıon Of A Nursıng Student Due To War (Case Report)

Author : Mualla YILMAZ -- Rana YİĞİT
Number of pages : 224-230

Abstract

Amaç: Bu çalışma, bir Üniversitenin Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik bölümünde eğitim alan Suriye’den savaş nedeniyle göç etmiş hemşirelik öğrencisinin yaşadığı deneyimleri belirlemek amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Bir Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik bölümünde eğitim alan Suriye’den savaş nedeniyle göç eden bir hemşirelik öğrencisi ile Aralık 2014- Ocak 2015 tarihleri arasında beş kez yapılan bireysel derinlemesine görüşme yönteminden elde edilen verilerin aktarımı yapılmıştır. Bulgular: Öğrenci hemşire birinci görüşmede; Suriye’de savaş çıkmadan ve göç etmeden önceki yaşantısını, ikinci görüşmede; savaş sırasında Suriye’deki yaşantısını, üçüncü görüşmede; göç ettikten sonraki Türkiye’deki yaşantısını, dördüncü görüşmede; genel olarak göç eden bireylerin yaşadığı sorunları, beşinci ve son görüşmede ise savaş ve göç’ün kendisinde oluşturduğu etkilerin neler olduğu ile ilgili duygu, düşünce ve deneyimlerini aktarmıştır. Savaş bitince ülkesindeki insanlara yardım etmek için hemşirelik mesleğini seçtiğini, ülkesine, ait olduğu evine ve köyüne çok büyük özlem duyduğunu ifade etmiştir. Sonuç: Savaş ve göçler nedeniyle insanlık zarar görmektedir. İnsanlığı olumsuz etkileyen bu durum tek bir ülkenin sorunu değil tüm dünyanın sorunudur. Bu bağlamda insanların mutluluğu ve güvenliği için tüm dünya ülkeleriyle işbirliğinin sağlanması son derece önemlidir.

Keywords

Savaş göç, hemşirelik, baş etme

Read: 2,433

Download: 1,526