Arnold J. Toynbee’nin Türkiye ve Boğazlar Üzerine Değerlendirmeleri (1938)
Arnold J. Toynbee’s Review on Turkey and the Straits (1938)

Author : İrşad Sami YUCA
Number of pages : 211-223

Abstract

Avrupa, coğrafi keşiflerden sonra hızla bir modernleşmenin içerisine girmesiyle beraber siyasi, ekonomik ve kültürel yeni gelişmelerde dünya gündemine taşınmaktaydı. Bu süreçte siyasi gelişmelerin önemli olanlarından birisi Türkiye’nin hâkimiyeti altında bulunan Çanakkale ve İstanbul boğazlarının statüsü meselesidir. Emperyalist güçler için boğazların coğrafî konumu bir siyasi ve askeri sorun haline gelir. 19. yüzyıldan başlayarak yakın zamana değin Türk dış politikasının hassas bir konusu olan boğazlar hakkında İngiliz tarihçi Arnold J. Toynbee, 1938 yılında İngiltere’nin saygın haftalık dergilerinden biri olan The Listener bir mülakat verir. Bu çalışmada, Arnold J. Toynbee’nin Türk boğazları hakkında verdiği mülakatta beyan ettiği düşüncelerinin bir değerlendirmesi yapılacaktır.

Keywords

Türkiye, Akdeniz, Karadeniz, Boğazlar, Değerlendirme

Read: 2,503

Download: 1,610