Alternatif Avrupa Birliği Üyelik Modelleri ve Bu Modellerin Birleşik Krallık ile Türkiye için Uygunluğu
Alternative EU Membership Models and Their Suitability for the United Kingdom and for Turkey

Author : Canan UZUNTAŞ -- Hilal İLHAN
Number of pages : 51-58

Abstract

İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra Avrupa kıtası üzerinde bir barış projesi olarak başlatılan bugünkü adıyla Avrupa Birliği, en başarılı ekonomik ve politik uluslararası örgütlerden biridir. Altı kurucu üyeyle başlayan bu örgüt, ilerleyen yıllarda birçok ülkeyi daha etkilemeyi başarmıştır ve bugün 28 üyesi bulunmaktadır. Ancak son dönemlerde Avrupa Birliği’nin karşılaştığı iç ve dış kaynaklı sorunlar bazı üye devletlerin Avrupa Birliği’nin uyguladığı göç politikası ya da son dönemde uyguladığı katı ekonomik politikalar gibi bazı politikaları eleştirmeye başlamalarına sebep olmuştur. Sonunda da, Birleşik Krallık Avrupa Birliği’nden ayrılmak için birçok farklı sebep belirtmiş ve Brexit referandumu ile Birleşik Krallık vatandaşları Avrupa Birliği’nden ayrılmaya karar vermişlerdir. Daha önce eşi benzeri olmayan bu ayrılık durumu Avrupa Birliği-Birleşik Krallık’ın gelecekteki muhtemel ilişkisi gibi yeni soruları gündeme getirmiştir. Bu makalede, Avrupa Birliği-Birleşik Krallık arasında gelecekte kurulacak muhtemel ilişki modelleri, örneğin şuan da var olan İsviçre modeli veya Norveç modeli, ya da Yarı-üyelik gibi tamamen yeni bir model, incelenmiş ve bu yeni modelin Türkiye için uygunluğu tartışılmıştır.

Keywords

Brexit, Alternatif Modeller, Uygunluk

Read: 2,156

Download: 1,178