Vergi Bilincine Yönelik Üniversite Öğrencilerinin Tutumları: İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Örneği
University Students' Attitudes towards Tax Consciousness: A Case Study of the Faculty of Economics at Istanbul University

Author : Ufuk GERGERLİOĞLU -- Robert W. MCGEE
Number of pages : 383-407

Abstract

Vergi Bilinci, bireylerin vergiye yönelik uyumunu, vergi ahlakını ve devletin vergi gelirlerini etkileyen önemli bir olgudur. Bu nedenden dolayı, birçok ülke uzunca bir süredir vergi bilincini arttırma çabası içerisindedir. Bazı ülkeler, vergi bilinci kavramını kendi eğitim sistemleri ile bütünleştirmeye çalışmışlardır. Bu ülkelerden birisi de Türkiye’dir. Türkiye’de vergi bilincine yönelik eğitim programları, ilkokul-ortaokul (İlköğretim) ve liseler düzeyinde uygulanmaktadır. Bu çalışmada üniversite öğrencilerinin vergi bilincine yönelik tutumları analiz edilmektedir. Bu bağlamda İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinde gündüz eğitimi gören öğrencilerin vergi bilincine yönelik tutumlarının hangi yönde bir eğilim gösterdiği üzerinde durulmaktadır. Bu araştırma için örneklem sayısı 500 olarak belirlenmiştir. Anket yöntemi kullanılmış ve araştırma sonucunda elde edilen veriler parametrik olmayan testlere tabi tutulmuştur. Bu araştırma sonuçlarına göre üniversite öğrencileri, diğer tutum ifadelerine kıyasla, vergi adaletsizliğinin vergi bilincini zayıflatabileceğine ilişkin tutum ifadesini ve vergi sisteminin anlaşılır olmadığı durumlarda toplumda vergi bilincinin zayıflayabileceğine yönelik tutum ifadesini daha çok desteklemektedirler. Bu araştırma sonuçlarına göre, diğer öğrencilere nazaran evli olan öğrenciler, vergi bilincine yönelik eğitimlerin ilköğretimden itibaren başlaması gerektiğine daha fazla inanmaktadırlar.

Keywords

Vergi Bilinci, Vergi Uyumu, Üniversite Öğrencileri ,Tutumlar

Read: 1,386

Download: 850