Ermeni Olayları Hakkında Osmanlı Devleti Lahey Elçiliği Ve Milli Ajansı’nın 1915 Yılı Hollanda Basınına Yansıyan Açıklamaları
The Statements of Hague’s Embassy and National Agency of Ottoman State in the Holloand Press in 1915 about Armenian Incidents

Author : Ayhan SERTKAYA -- Yakup YILMAZ
Number of pages : 462-475

Abstract

I. Dünya savaşı başlamasıyla birlikte tüm dünyada olduğu gibi Hollanda gazeteleri de savaşta yaşanan gelişmelerle yakından ilgilenmiştir. Bu dönemde ulusal bir haber ajansı olmayan Hollanda’nın haber kaynakları çoğunlukla İtilaf Devletleri haber ajanslarıdır. Bu durum Hollanda kamuoyunun çoğu zaman tek taraflı bilgilenmesine neden olmuştur. Buna rağmen Lahey Elçiliği’nin yaptığı açıklamalar ve Milli Ajans’ın geçtiği haberler Hollanda basınında yer bulabilmiştir. Dönemin Hollanda gazetelerine Hollanda Kraliyet Kütüphanesi tarafından kurulan http://www.delpher.nl/ isimli web sitesi üzerinden ulaşılabilmektedir. Bu web sitesi üzerinden konu hakkında yapılan araştırmalarda Lahey Elçiliği’nin yaptığı iki farklı açıklama tespit edilmiştir. Bunlardan ilki Ermeni Olaylarıyla ilgili İtilaf Devletleri tarafından Osmanlı Devleti’ne verilen nota hakkında Lahey Elçiliği’nin yaptığı açıklamadır. İkinci açıklama da yine Ermeni Olayları hakkında çıkan haberlere karşı yapılmıştır. Bunlardan başka Milli Ajans kaynaklı olarak Hollanda gazetelerinde yine iki farklı haber yer bulabilmiştir. Bunlar Gazette de Lousanne isimli bir İsviçre gazetesinde yayınlanan bir makale hakkında Milli Ajans tarafından yapılan düzeltme ile Van’da Ruslar ve Ermeniler tarafından yapılan katliamlar hakkındadır.

Keywords

Hollanda, Osmanlı Devleti, Lahey Elçiliği, Milli Ajans Ermeni Sorunu

Read: 1,385

Download: 833