Cep Telefonu Pazarında Marka Sadakatini Etkileyen Faktörlerin Yapısal Eşitlik Modeliyle İncelenmesi
The Analysis of Factors Affecting Brand Loyalty in Cell Phone Market with Structural Equation Model

Author : Veysel YILMAZ -- Gizem ÇELME KABAKÇI
Number of pages : 295-309

Abstract

Cep telefonu sektörü, teknolojiyle beraber her geçen yıl daha fazla gelişerek inovasyonun en önemli faktör olduğu bir sektör haline gelmektedir. Her marka tüketiciyi daha iyiye ve daha yeniye kavuşturmak için çaba göstermekte, yüzlerce ürün tasarlanmaktadır. Bu durum tüketicinin karar vermesi için çok fazla faktörün ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Bu nedenle cep telefonu pazarında marka sadakatini sağlamak büyük önem taşımaktadır. Bu çalışmanın amacı; cep telefonu pazarında marka sadakatini etkileyen faktörlerin yapısal eşitlik modeliyle belirlenmesidir. Bu amaçla, öncelikle literatür yardımıyla bir araştırma modeli geliştirilmiştir. Daha sonra bu araştırma modelindeki ilişkileri ölçmek amacıyla bir veri derleme aracı tasarlanmıştır. İzmir’de akıllı telefon kullanıcıları arasından seçilen 319 kişiye anket uygulanmış ve elde edilen veriler AMOS hazır yazılımı ile analiz edilmiştir.. Araştırmada öncelikle kavramsal ve kuramsal açıklamalara yer verilmiştir. Analiz sonucunda; algılanan değer; müşteri memnuniyetini etkileyen en önemli faktör olarak belirlenmiştir ve marka sadakati şeklinde toplamda 22 adet tutum maddesinden oluşan 7 faktör oluşmuştur

Keywords

cep telefonu pazarı, marka sadakati, yapısal eşitlik modellemesi

Read: 2,067

Download: 1,325