Güncel Kadın Sağlığı Konuları: Etik ve Yasal Durum Nedir?
Current Women’s Health Issues: What is the Ethical and Legal Status?

Author : Arzu ABİÇ -- Duygu VEFİKULUÇAY YILMAZ
Number of pages : 20-34

Abstract

Son yıllarda teknoloji ve bilimin ilerlemesiyle birlikte tıbbı uygulamalar alanında hızlı bir değişim ve gelişim görülmektedir. Bu gelişmeler bir yandan birçok sağlık sorununu çözerken bir yandan da toplumun değerlerini etkileyerek etik sorunların yaşanmasına neden olmaktadır. Ayrıca etik sorunlar etik ikilemlerin yoğun yaşanmasına ve sağlık profesyonellerinin zaman zaman ahlaki değerlerle çatışmaya düşmesine neden olabilmektedir. Özellikle yaşanan etik ikilemler kadın sağlığını etkileyen her alanda karşımıza çıkmakta ve etik ihlallere sebep olarak kadın sağlığını olumsuz etkileyebilmektedir. Zaten her alanda dezavantajlı durumda olan kadınların sağlık bakımında etik ihlallerini önlemek sağlık bakım profesyonellerinin görevidir. Bu bağlamda, bütün kadın sağlığı alanında çalışan profesyonellerin etik kurallar hakkında bilgili olması ve etik kurallara bağlı kalması gerekmektedir. Sağlık bakım profesyonellerinin yaşadığı etik ikilemlerde etik karar verebilmeleri için kadın sağlığı alanında yaşanan etik sorunları ve kadın sağlığını ilgilendiren yasaları bilmeleri önem taşımaktadır. Ayrıca ülkemiz koşullarında kadın sağlığı alanında çalışan tüm bireyleri kapsayan etik kodlar ve standartların geliştirilmesi etik ihlallerin önlenmesinde etkili olacaktır. Bu bilgiler ışığında kadın sağlığı alanında yaşanan güncel etik konular ve kadın sağlığını ilgilendiren yasalar bu derlemede tartışılmıştır.

Keywords

kadın sağlığı, etik ikilem, etik ihlal, yasal durum

Read: 2,161

Download: 1,049