Yurt Dışında Müzik Eğitimi Alarak Türkiye’de Diploma Denklik Başvurusunda Bulunanlar Üzerine Bir İnceleme
A Review On Those Who Studied Music Abroad And Applied For The Recognition Of Their Qualifications in Turkey

Author : Demet AYDINLI GÜRLER
Number of pages : 35-59

Abstract

Bu araştırmada yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından müzik alanında eğitim almış ve diploma denklik başvurusunda bulunmuş kişilerin durumuna dair sayısal verilerin dağılımını ortaya koymak amaçlanmıştır. Araştırmada aynı zamanda diploma denklik başvuruları mevzuatı ve uygulamaları hakkında kapsamlı bilgilere de yer verilmiştir. Araştırma, literatür tarama yönteminin kullanıldığı betimsel bir çalışmadır. Araştırmanın evrenini yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarında lisans derecesinde ve/veya yüksek lisans derecesinde, müzik alanında eğitim görmüş, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, Tanıma ve Denklik Hizmetleri Daire Başkanlığına diploma denklik belgesi almak üzere başvurmuş, Denklik Bilgi Yönetim Sisteminde kayıtlı 179 diploma denklik başvuru sahibi oluşturmaktadır. Araştırma sonucunda müzik alanında lisans derecesi diploma denklik başvurusunun, yüksek lisans derecesi diploma denklik başvurusundan fazla olduğu görülmüştür. Yurt dışında müzik alanında lisans derecesinde eğitim alanların bir önceki eğitim durumuna bakıldığında; büyük bir kısmının yurt içindeki Genel Liselerden (Düz Lise) mezun oldukları, yüksek lisans eğitimi alanların büyük bir kısmının da yurt içi ve yurt dışındaki müzik alanında bir lisans programından (Devlet Konservatuarı/Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi/Güzel Sanatlar Fakültesi) mezun oldukları saptanmıştır. Diploma denklik başvuru sahiplerinin çoğunluğunun müzik öğretmenliği programından mezun oldukları ve Azerbaycan’da bulunan Nakhcivan State University’i tercih ettikleri tespit edilmiştir.

Keywords

Yükseköğretim Kurulu, denklik, tanıma, yurt dışı eğitim, müzik eğitimi.

Read: 2,907

Download: 1,595