Tarihte Din Olgusu: Türk-İslam Kentlerine Yansıması
The Phenomenon Of Religion İn History: Reflection On Turkish-Islamic Cities

Author : Hande Sanem ÇINAR
Number of pages : 97-105

Abstract

İnsanlık tarihi kadar eski dönemlere uzanan din olgusu, günümüz insanı için, en az tarihte olduğu gibi hayatın tamda merkezine yerleşmiş, yaşamın şekillenmesinde etkin rol oynayan faktörlerden biri olmuş ve olmaktadır. İnsanın kendi ve çevresiyle yaptığı varoluşsal arayışın bir sonucu olarak da, yegane motivasyon kaynağıdır. Dini inançlar, ibadetler, dini kurumlar ve bunların sosyal yaşama etkileri gibi konular üzerinde bugüne kadar pek çok araştırma yapılmıştır. Bu çalışmada da kent kimliğinde dini faktörlerin önemi ortaya koyulmaya çalışılmıştır. Eski dönemde dini bir referansı olmayan kentlerin, cazibe merkezi olmadığı görülmüş, bu husus araştırmanın temel hareket noktasını oluşturmuştur. Dine dayalı büyük medeniyetler ise, içlerine aldıkları çeşitli milletlerin kültürlerini az çok müşterek bir hüviyete kavuşturmuşlardır. İslam Medeniyeti de bunun en karakteristik örneklerinden biridir.

Keywords

Din-Kimlik- Kent- İslam

Read: 2,630

Download: 1,645