Almancadan Türkçeye Çeviride İkilemeler: Stefan Zweig’ın Satranç Eseri Örneğinde Bir İnceleme
Binomial Pairs in Translation: an Analysis of the Example of the Work Chess Novel by Stefan Zweig

Author : Zeki USLU -- Dilay ÖZDEMİR
Number of pages : 310-322

Abstract

Bu çalışmanın konusu Almanca bir edebiyat eserinin Türkçeye çevirisinde kullanılan ikilemeleri incelemektir. İnceleme için Avusturyalı yazar Stefan Zweig’ın Satranç adlı romanı ve romanın Türkçede yayınlanmış iki farklı çevirisi ele alınmıştır. Çalışmanın amacı Almancada ne tür sözcük ya da yapıların Türkçeye ikileme olarak aktarıldığı, ikilemelerin bu diller arasında biçimsel, anlamsal ve kullanımsal eşdeğerliğinin bulunup bulunmadığı, eşdeğerliğin bulunmadığı durumlarda çevirmenlerin hangi stratejileri uyguladığının belirlenmesidir. İnceleme sonucunda Türkçede Almancadan daha çok ikileme kullanıldığı, Almancadaki belirteç, sıfat, eylemsi gibi tek sözcükten oluşan yapıların Türkçeye ikileme olarak çevrildiği, Türkçe ve Almanca arasında ikilemelerin biçimsel, anlamsal ve kullanımsal eşdeğerliğin bulunmadığı durumlarda çevirmenlerin ilgili dil yapısını birebir aktarmak yerine Türkçedeki kullanım özelliğine göre yorumladıkları görülmüştür. Bu sonucun karşılaştırmalı dilbilim ve dil öğretimi çalışmalarında önemli bir veri olarak değerlendirileceği öngörülmektedir.

Keywords

Çeviri, ikileme, Stefan Zweig, Satranç, Almanca-Türkçe.

Read: 2,112

Download: 1,321