İletişimde Dil ve Anlamlandırma: İletişim Felsefesi Bağlamında Kuramsal Bir Değerlendirme
Language and Meaning in Communication: A Theoretical Evaluation in the Context of Philosophy of Communication

Author : Seçil UTMA
Number of pages : 225-237

Abstract

“İletişim” ve “felsefe” sosyal bilimler içerisinde yer alan ve çoğu kez birbiriyle ilişkilendirilen iki olgu olarak karşımıza çıkmaktadır. İletişim; temelde anlam yaratmayı ve paylaşmayı amaçlayan çift taraflı bir süreçtir. İletişim olgusu sanıldığının aksine herkes tarafından doğru bir şekilde yönetillemediği için günümüzde yanlış anlamalar, anlaşmazlıklar giderek artmaktadır. Bu anlamlandırma çabası, felsefeyle içe içe geçmiş durumdadır. İletişimin özünü, amaçlarını, ideal bir iletişim ortamını tanımlayarak, kullanılan yöntemleri inceleyen bir disiplin olarak karşımıza çıkan iletişim felsefesi çağlar boyunca birçok düşünürün ilgisini çekmiş, araştırmalara konu olmuştur. Çalışmamızda öncelikle iletişim olgusu üzerinde durularak, iletişim felsefesi bağlamında dil ve anlamlandırma sorunları kuramsal olarak ele alınmıştır.

Keywords

İletişim, İletişim Felsefesi, Dil ve Anlamlandırma

Read: 2,602

Download: 1,588